GGZ met opname

Mensen met een ernstige psychische aandoening kunnen op een psychiatrische afdeling worden opgenomen. Het kan gaan om verschillende psychische aandoeningen tegelijk. Kortdurende hulp is dan niet altijd voldoende. Opname in een psychiatrische kliniek is dan nodig. U leeft en slaapt in de kliniek. Ook de behandeling vindt plaats in de kliniek.

De basisverzekering vergoedt:

  • opname en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Dit geldt voor maximaal drie jaar. Onderbreekt u de opname voor maximaal 30 dagen? Dan telt dit niet mee voor de berekening van de drie jaar. Neemt u weekend- en vakantieverlof? Dan tellen deze dagen wel mee voor de berekening van de drie jaar;
  • de specialistische psychiatrische behandeling;
  • medicijnen, hulpmiddelen, verbandmiddelen, verpleging en verzorging tijdens de opname;
  • overige zorg, zoals fysiotherapie.

Heeft een kind of jongere onder de 18 jaar een opname nodig? Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd valt niet onder de basisverzekering. Uw gemeente regelt de ondersteuning, hulp en zorg.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

U kiest zelf een GGZ-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Vind GGZ-instellingen of psychiatrische afdelingen bij u in de buurt. Kijk onder ‘Psychologische/psychiatrische zorg’.

U heeft wel eerst een brief nodig van uw huisarts, arts verstandelijke voor gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een andere medisch specialist. Of van uw behandelaar – een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog – die u de opname voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom de opname nodig is. Als de zorg heel snel nodig is (spoedeisende zorg), heeft u geen brief nodig van uw arts of behandelaar.

U mag ook naar een kliniek die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.