Gezichtshulpmiddelen: bril of lenzen op medische indicatie

Gezichtshulpmiddelen zijn onder andere contactlenzen, bandagelenzen met visuscorrectie, scleralenzen en brillen.

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van lenzen als u hiermee een betere gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus krijgt dan met brillenglazen. De stoornis moet komen door een medische aandoening of een trauma. Een vergoeding van bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking kunt u krijgen als de lenzen worden toegepast bij een ernstige aandoening. Bij de aandoening moet een langdurige medische behandeling met deze middelen medisch noodzakelijk zijn.

Is de verzekerde jonger dan 18 jaar? Dan kunt u brillenglazen ook vergoed krijgen. Er moet dan sprake zijn van pathologische myopie (bijziendheid), waarbij sprake is van een afwijking van tenminste min zes dioptrieën.

Meer informatie vindt u in het Reglement Hulpmiddelen 2017 [PDF].

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat u een vergoeding voor de eigen bijdrage krijgt. Let op: deze vergoeding geldt voor de eigen bijdrage van alle hulpmiddelen samen.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 500,-
Uitgebreid€ 1.000,-

Onderstaande aanvullende verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,-
Extra Uitgebreid€ 1.000,-
Compleet€ 1.000,-
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact€ 500,-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Voor de basisverzekering geldt een;verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Ontvangt u een vergoeding voor zorg uit uw aanvullende verzekering? Dan betaalt u geen eigen risico.

Voor de gezichtshulpmiddelen betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van:

 • € 56,- per lens voor lenzen die langer dan een jaar meekunnen;
 • € 112,- voor lenzen die korter dan een jaar meekunnen. Is slechts voor één oog een lens nodig? Dan geldt een jaarlijkse bijdrage van € 56,-;
 • € 56,- per brillenglas voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan ontvangt u in sommige gevallen een vergoeding van de eigen bijdrage.

Uw lenzen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in gezichtshulpmiddelen. Vraag OHRA altijd eerst om toestemming. Hiervoor heeft u een medische toelichting nodig van uw oogarts. Bij een gecontracteerde leverancier kunt u binnen vijf werkdagen terecht om uw lenzen aan te meten. Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder 'Bijzonder optisch hulpmiddel’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • OHRA heeft een brief van uw oogarts nodig. In de brief staat welke beperkingen u heeft en waarom u de lenzen nodig heeft.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, voor een vergoeding vanuit de basisverzekering heeft u altijd vooraf toestemming nodig van OHRA.

U kunt OHRA schriftelijk om toestemming vragen. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de oogarts die u de lenzen voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de lenzen nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten van de lenzen
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:  
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u de lenzen nodig heeft
  - de naam van de leverancier die uw lenzen levert
  - welke lenzen u precies wilt
  - het artikelnummer van de zogenoemde Z-index of de GPH-code (na te vragen bij uw leverancier)   

Wilt u deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.