Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is de zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. In een revalidatie-instelling krijgt u meerdere soorten zorg tegelijk, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. Deze zorg wordt maximaal 6 maanden vergoed vanuit de basisverzekering. Duurt uw revalidatietraject langer, dan heeft u onze toestemming nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De basisverzekering vergoedt vergoedt de kosten van geriatrische revalidatiezorg. U moet voor revalidatie een schriftelijke verwijzing hebben. Die verwijzing kan een huisarts geven, een specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist.

Het is belangrijk dat uw revalidatietraject start binnen één week na het ziekenhuisverblijf. Is er geen sprake van een ziekenhuisverblijf? Dan is geriatrische revalidatiezorg ook toegankelijk na een geriatrisch assessment in het ziekenhuis. Dit is een onderzoek dat de aandoeningen en problemen van een oudere in kaart brengt.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor geriatrische revalidatiezorg betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt terecht bij een revalidatiearts die verbonden is aan een geriatrisch revalidatiecentrum. Vind hier een geriatrisch revalidatiecentrum. Kijk onder ‘Geriatrische Revalidatie Zorg’.

U mag ook naar een revalidatiecentrum dat geen contract heeft met OHRA.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.