Gelaatsprothesen

Een gelaatsprothese is een hulpstuk met neus en oorschelpen om (een gedeelte van) uw gezicht te bedekken.

U krijgt een vergoeding voor een gelaatsprothese vanuit de basisverzekering als u een verminking heeft van (een gedeelte van) het gezicht, de neus en de oorschelpen. U krijgt de gelaatsprothese volledig vergoed.

Als u een gelaatsprothese aanschaft, is het van u. U kunt de gelaatsprothese dus niet lenen.

Heeft u geen goede gelaatsprothese meer? Vervang dan de gelaatsprothese. Neem hiervoor contact op met een leverancier. De leverancier is het bedrijf dat de gelaatsprothese levert.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor de gelaatsprothese betaalt u geen eigen bijdrage.

U moet eerst een specialist bezoeken. Geeft de specialist aan dat u een gelaatsprothese nodig heeft? Dan kiest u zelf een leverancier die de gelaatsprothese levert. OHRA heeft met een aantal leveranciers een contract. U kunt er binnen vijf werkdagen terecht.

Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Gelaatsprothese’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestelt u de gelaatsprothese bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een andere leverancier? Dan vraagt u OHRA wel eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de specialist die u de gelaatsprothese voorschrijft. Deze brief bevat een medische indicatie. In een medische indicatie beschrijft de arts die u behandelt uw medische probleem. Hij geeft hierbij aan waarom u deze gelaatsprothese nodig heeft. Aan de hand van deze beschrijving bepalen we of u de prothese vergoed krijgt
 • Een prijsopgave van de kosten van uw gelaatsprothese. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de gelaatsprothese nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw gelaatsprothese
  - welke gelaatsprothese u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.