Gehoorhulpmiddelen

Gehoorhulpmiddelen zijn gehoorapparaten waarmee u beter kunt horen. Er zijn verschillende soorten waarvoor u een vergoeding krijgt:

 • elektroakoestische hoortoestellen. U kunt kiezen tussen een gewoon en een bijzonder type. Deze hulpmiddelen versterken het geluid mechanisch. U krijgt er oorstukjes bij;
 • een maskeerder. Dit gehoorapparaat gebruikt u als u last heeft van ernstig oorsuizen. U krijgt hier oorstukjes bij;
 • ringleidingen. Dit gehoorapparaat versterkt het geluid. Ook met snoer en tafelmicrofoon te krijgen;
 • infraroodapparatuur;
 • FM-apparatuur om geluid over te brengen. Deze apparatuur bestaat uit een ontvanger en een zender. Ook met kinbeugel en tafelmicrofoon te krijgen.

De informatie hierna gaat over de elektroakoestische hoortoestellen. Beter bekend als 'hoortoestellen'. Meer weten over de maskeerders en andere hoortoestellen? Dit vindt u in het Reglement Hulpmiddelen 2017 [PDF].

Uw hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en moet opgenomen zijn in de landelijke database. Ook als u naar een niet gecontracteerde leverancier gaat. Uw audicien kan dit verder aan u uitleggen.

 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt uw basisverzekering éénmaal per 5 jaar 100 procent van de kosten van het hoortoestel.
 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan vergoedt uw basisverzekering éénmaal per 5 jaar 75 procent van de kosten. U betaalt 25 procent van de prijs van het hoortoestel als eigen bijdrage.

Batterijen die bij de eerste levering van het nieuwe hoortoestel zitten en oorstukjes worden volledig vergoed als u naar een hoorketen of audicien gaat die een contract heeft met OHRA. De kosten van  en vervanging van batterijen of accu’s of servicepakketten worden niet vergoed en betaalt u zelf.

Gaat OHRA akkoord met de vergoeding voor een hoortoestel? Dan is het hoortoestel van u. U kunt de hoortoestellen dus niet lenen.

Gaat het gehoorapparaat stuk? Neem dan contact op met de leverancier.

Meer informatie vindt u in het Reglement Hulpmiddelen 2017 [PDF].

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan krijgt u misschien een vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage. In de tabel leest u wat u vergoed krijgt aan eigen bijdrage. Let op: deze vergoeding geldt voor de eigen bijdrage van alle hulpmiddelen samen.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 500,- per kalenderjaar
Uitgebreid€ 1.000,- per kalenderjaar

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,- per kalenderjaar
Extra Uitgebreid€ 1.000,- per kalenderjaar
Compleet€ 1.000,- per kalenderjaar
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact€ 500,- per kalenderjaar

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Gehoorhulpmiddelen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Ontvangt u een vergoeding voor zorg uit uw aanvullende verzekering? Dan heeft u hiervoor geen eigen risico.

Ja, maar alléén als u 18 jaar of ouder bent. U betaalt dan 25 procent van de prijs van het hoortoestel als eigen bijdrage. U betaalt geen eigen bijdrage voor losse oorstukjes en het onderhoud van uw hoortoestel.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan is het mogelijk dat u een vergoeding krijgt voor de eigen bijdrage.

U mag voor de aanschaf van uw 1e hoortoestel rechtstreeks naar en gecontracteerde leverancier als u 67 jaar of ouder bent. Anders moet u eerst naar een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) voor een medische diagnose. De zogenoemde KNO-arts stelt vast wat er aan de hand is met uw gehoor. U kunt hiervoor ook naar een audiologisch centrum gaan. In zo’n centrum werken specialisten voor gehoorproblemen.

Heeft een arts uw gehoorprobleem vastgesteld? Dan kiest u een leverancier (bedrijf dat het hoortoestel levert) waar u het hoortoestel kunt bestellen. Bij een gecontracteerde leverancier kunt u binnen vijf werkdagen terecht.

Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Hoortoestellen'.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw KNO-arts of het audiologisch centrum.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Nee, voor gecontracteerde leverancier.
 • Ja, voor gecontracteerde leverancier voor beengeleidingtoestellen, de kasttoestellen, de overgebleven analoge hoogvermogen toestellen en de Varibel Quatro Hoorbril.
 • Ja, voor niet-gecontracteerde leverancier.

U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de KNO-arts of een arts van een audiologisch centrum die u het hoortoestel voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u het hoortoestel nodig heeft
  Een recent audiogram. Dit is informatie over hoeveel u nog kunt horen
 • Aanvullende gegevens. Vraagt u een hoortoestel aan? Dan moet de KNO-arts of het audiologisch centrum aangeven wat voor hoortoestel het moet zijn: een normaal type of een bijzonder type. Deze informatie moet u meesturen met de aanvraag. Ook moet de arts een spraakverstaanbaarheidsformulier en een tevredenheidsverklaring meegeven. Ook dit moet u doorsturen naar OHRA
 • Een prijsopgave van de kosten van het hoortoestel
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u het hoortoestel nodig heeft
  - de naam van de leverancier die uw hoortoestel levert
  - welk hoortoestel u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan uw leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.