Event-recording

Een event recorder is een apparaatje dat u bij u draagt en een hartfilmpje maakt. Aan het apparaatje zitten elektroden (draadjes), die u met plakkers op uw borst vastplakt. Het apparaatje moet u een paar dagen dragen. Het hartfilmpje (ook wel elektrocardiogram of ECG genoemd) legt precies vast wanneer uw hart onregelmatig slaat.

U krijgt de event recorder volledig vergoed vanuit de basisverzekering. U leent het apparaat. Het apparaat is dus niet van u.

Wat u krijgt, als u een event recorder bestelt:

 • Het apparaat met voldoende batterijen, elektrodenplakkers en een gebruiksaanwijzing.
 • Een handleiding met een proefopname en een controle-ECG.
 • Een verwerking en analyse van de ECG-registraties.
 • Als het hartfilmpje laat zien dat u snel zorg nodig heeft, dan krijgt u die meteen.
 • Uw huisarts krijgt een eindverslag van het hartfilmpje en een advies.

Krijgt u het apparaatje voor eventrecording via uw huisarts, dan heeft u geen eigen risico voor het gebruik. De kosten voor het laten uitlezen van het apparaat vallen onder laboratoriumkosten. Hierop is het eigen risico wel van toepassing. Krijgt u het apparaatje in het ziekenhuis? Dan horen de kosten hiervan bij de kosten van uw behandeling. In dat geval tellen de kosten van het apparaatje wel mee voor uw eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor de event recorder betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

De huisarts beoordeelt of het nuttig en nodig is om uw hartslag vast te leggen met een event recorder. U ontvangt van uw arts een diagnose. In een diagnose stelt uw huisarts vast wat er met u aan de hand is en of de event recorder nodig is.

De event recorder wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Wilt u een event recorder bestellen? Dan kunt u direct contact opnemen met een leverancier. Vraag uw arts met welke leverancier u het beste contact kunt opnemen. Of vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Eventrecording’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Vraagt u de event recorder aan bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de huisarts die u de event recorder voorschrijft. In deze brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u het hulpmiddel nodig heeft
 • Een prijsopgave voor de event recorder. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
  - de naam van de leverancier
  - de omschrijving
  - het artikelnummer van de zogenoemde Z-index of de GPH-code (na te vragen bij uw leverancier)    

Wilt u deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.