Ergotherapie

Een ergotherapeut helpt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening die ervoor zorgt dat het uitvoeren van dagelijkse handelingen niet meer vanzelfsprekend is. De ergotherapeut onderzoekt hoe u problemen met dagelijkse activiteiten kunt oplossen of verminderen. Het doel van ergotherapie is dat u zo veel mogelijk zelfstandig kunt doen. De ergotherapeut geeft ook advies, over bijvoorbeeld hulpmiddelen of aanpassingen in uw huis.

Heeft u een verwijsbrief voor ergotherapie van uw dokter of specialist? Dan krijgt u maximaal tien uur ergotherapie per jaar vergoed uit de basisverzekering. In een verwijsbrief moet staan welke aandoening u heeft en waarom u ergotherapie nodig heeft.

Bent u aanvullend verzekerd met OHRA Jongeren, OHRA Aanvullend, OHRA Extra Aanvullend, OHRA Uitgebreid, OHRA Extra Uitgebreid, OHRA Uitgebreid Vitaal of OHRA Compleet? Dan heeft u recht op een extra vergoeding voor ergotherapie:

  • Kinderen en jongeren die jonger zijn dan 18 jaar, krijgen twee uur extra ergotherapie per jaar. Deze uren komen bovenop de tien uur ergotherapie uit de basisverzekering.
  • Mantelzorgers (als u iemand vrijwillig verzorgt) van verzekerden krijgen twee uur extra vergoed voor advies, begeleiding en instructie van een ergotherapeut. Diegene die u verzorgt (en die ook ergotherapie krijgt), moet dan wel aanvullend verzekerd zijn bij OHRA.

Met de aanvullende verzekeringen OHRA Sterk, OHRA Extra Sterk en OHRA Zelfverzekerd Compact krijgt u geen extra vergoeding voor ergotherapie.

Ergotherapie wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Bent u aanvullend verzekerd? En krijgt u uit de aanvullende verzekering een vergoeding voor ergotherapie? Dan betaalt u hiervoor geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

Gaat u naar een ergotherapeut waarmee OHRA een contract heeft, dan weet u zeker dat:

  • de ergotherapeut goed is (OHRA stelt hoge eisen aan de zorgverlener)
  • u er binnen twee weken terecht kunt (als het geen spoed is)
  • u niets hoeft voor te schieten (de therapeut brengt de kosten rechtstreeks bij OHRA in rekening)

Vind een ergotherapeut bij u in de buurt. Kijk onder 'Ergotherapie'.

U mag naar een ergotherapeut die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. 

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.