Erfelijkheidsonderzoek

Erfelijkheidsonderzoek betekent dat een arts onderzoekt of een ziekte of aandoening erfelijk is. Een erfelijke ziekte of aandoening betekent dat de kinderen die geboren worden, dezelfde ziekte of aandoening kunnen krijgen als een van de ouders.

U krijgt erfelijkheidsonderzoek vergoed uit de basisverzekering. U krijgt vergoed:

  • onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen (stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek of DNA-onderzoek)
  • advies
  • psychosociale begeleiding (hulp bij sociale of psychologische problemen)

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt voor erfelijkheidsonderzoek geen eigen bijdrage.

U kiest een arts (klinisch geneticus) die officieel erkend is en werkt op een bevoegd en erkend klinisch genetisch centrum. U heeft wel eerst een verwijsbrief van een arts of medisch specialist nodig. In de brief moet staan waarom u het onderzoek nodig heeft.

Vind een klinisch genetische centrum bij u in de buurt. Kijk onder ‘Klinisch Genetisch Centrum’.

U mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

  • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.