Elastische kousen

Een elastische kous is een steunkous die druk geeft op het been. De elastische kous is voor mensen met klachten aan hun benen, bijvoorbeeld spataderen of een wond die moeilijk geneest.

U krijgt de elastische kousen volledig vergoed. Ook de aan- en/of uittrekhulp krijgt u vergoed. U krijgt geen vergoeding voor elastische kousen met drukklasse 1.

Als u de elastische kousen aanschaft, zijn de kousen van u. Dit geldt ook voor de aan- en/of uittrekhulp die u nodig heeft. Schaft u een aan- en uittrekhulp aan die duurder is dan € 100,-? Dan krijgt u deze in bruikleen.

Voldoen uw elastische kousen niet meer? Neem dan contact op met uw leverancier. Een gecontracteerde leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor vergoeding van een nieuw paar kousen. Kiest u voor een leverancier die geen contract heeft met ons? Dan moet de vervanging aangevraagd worden. De leverancier zal deze aanvraag bij ons indienen. Aan- en uittrekhulpen mag u pas vervangen als de arts dit nodig vindt.

Elastische kousen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico. U betaalt geen eigen risico voor hulpmiddelen die u leent.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor de elastische kousen betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

Wilt u elastische kousen aanschaffen? Neem dan direct contact op met een leverancier. De leverancier is het bedrijf dat de elastische kousen levert. De kousen (en de aan- en uittrekhulp) heeft u dan binnen zes werkdagen in huis. Heeft u speciale kousen nodig die de leverancier op maat voor u maakt? Dan levert een gecontracteerde leverancier u de kousen binnen twaalf werkdagen in huis. Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Elastische kousen’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA. Een leverancier is een bedrijf dat de elastische kousen levert. Er zijn dan wel een twee voorwaarden:

 1. U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 2. U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestelt u de elastische kousen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. De leverancier is het bedrijf dat de elastische kousen levert. De leverancier beoordeelt (namens OHRA) of u recht heeft op een vergoeding.

Kost de aan- en uittrekhulp meer dan € 100,-? Vraag dan eerst OHRA om toestemming. Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan ook eerst om toestemming.

U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • een brief van de arts die u de elastische kousen voorschrijft. Deze brief bevat een medische indicatie. In een medische indicatie beschrijft de arts die u behandelt uw medische probleem. Hij geeft hierbij aan waarom u deze elastische kousen nodig heeft. Aan de hand van deze beschrijving bepalen we of u de kousen vergoed krijgt
 • een prijsopgave van de kosten van de elastische kousen. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer 
  - uw naam, adres en woonplaats 
  - uw geboortedatum 
  - hoe lang u de elastische kousen nodig heeft 
  - de naam van de leverancier die uw elastische kousen levert 
  - welke elastische kousen u precies wilt 
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan uw leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.