Diëtetiek

Bij diëtetiek geeft een diëtist u advies over een dieet of aangepaste voeding. U moet deze diëtetiek volgen omdat u een bepaalde aandoening heeft.

U krijgt maximaal drie uur diëtetiek vergoed uit de basisverzekering. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts, arts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist. In de brief moet staan waarom u een diëtist nodig heeft. De verwijzing is een jaar geldig. Uw behandeling bij de diëtist moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg? Dan wordt dit ook vergoed uit de basisverzekering. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening. Bijvoorbeeld bij behandeling van diabetes.

Soms is drie uur dieetadvies niet genoeg. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen voor extra uren dieetadvies:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 100,-
Uitgebreid€ 150,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren€ 50,-
Uitgebreid Vitaal€ 200,-
Extra Uitgebreid€ 200,-
Compleet€ 200,-
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

De kosten van voeding krijgt u niet vergoed. Ook niet als de diëtist u de voeding voorschrijft.

De vergoeding uit de basisverzekering (behalve bij ketenzorg) valt onder het eigen risico. U heeft zelf de hoogte van uw eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Voor de kosten die uw aanvullende verzekering vergoedt, heeft u geen eigen risico.

Nee, u betaalt voor dieetadvisering geen eigen bijdrage.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met een diëtist waarmee OHRA een contract heeft. U heeft wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts, arts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist. In de brief moet staan waarom u een diëtist nodig heeft. De verwijzing is een jaar geldig. Uw behandeling bij de diëtist moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig. Vind hier een diëtist bij u in de buurt .

U mag ook naar een diëtist die geen contract heeft met OHRA. U heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.