Daisy-apparatuur

Met daisy-apparatuur (digital audiobased information system) kunt u luisteren naar een ingesproken boek. Een ingesproken boek is een boek dat iemand voorleest op een cd-rom. De daisyspeler is een draagbare cd-romspeler. De daisy-cd-romspeler is geen gewone cd-romspeler.

U krijgt alleen een vergoeding vanuit de basisverzekering als u slecht ziet (visueel gehandicapt), of dyslectisch of motorisch gehandicapt bent. Iemand met dyslexie kan moeilijk bepaalde letters en/of woorden herkennen. Motorisch gehandicapt betekent dat u (een deel van) uw lichaam niet goed kunt bewegen. U krijgt de daisy-apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de daisy-apparatuur levert.

Als u de daisy-apparatuur aanschaft, is deze apparatuur van u. U leent de apparatuur dus niet.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor de daisy-apparatuur betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

Daisy-apparatuur wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Daisy-spelers’. De leveranciers waarmee OHRA een contract heeft, leveren binnen tien werkdagen de daisy-speler. U moet dan wel een medische diagnose hebben van uw behandeld arts.

U mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 1. U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 2. U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Bestelt u een daisyspeler/webbox voor visueel gehandicapten en maakt u gebruik van een leverancier waarmee OHRA een overeenkomst heeft? Dan hoeft u geen akkoordverklaring te vragen. De leverancier is het bedrijf dat de daisy-apparatuur levert.
 • Bestelt u daisyapparatuur voor motorisch gehandicapten of dyslectici dan heeft u een akkoordverklaring nodig van OHRA.
 • Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Dan moet u ook eerst toestemming aanvragen.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een schriftelijke toelichting van uw behandelend arts. In deze toelichting moet staan dat u de daisy-apparatuur om een medische reden nodig heeft
 • Bij een aanvraag in verband met dyslexie moet u een verklaring meesturen van een GZ-psycholoog of een orthopedagoog. In deze verklaring wordt genoemd wat de beperkingen zijn en welke voorzieningen gewenst zijn
 • Een prijsopgave van de kosten van de daisy-apparatuur. U kunt deze aanvragen bij de leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in deze brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u de daisy-apparatuur verwacht nodig te hebben
  - welke daisy-apparatuur u precies wilt
  - de naam van de leverancier
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.