CPAP- of OSAS-apparatuur

CPAP-apparatuur is voor mensen die regelmatig even niet ademen tijdens hun slaap. Dat komt bij iedereen wel eens voor. Maar komt de stoornis vaker voor dan vijf keer per uur? Dan heeft u slaapapneu. De CPAP-apparatuur helpt u met ademen. Deze apparatuur bestaat uit een masker en een blaasapparaat. Tijdens de slaap blaast het apparaat lucht in uw mond en neus.

U krijgt alleen een vergoeding vanuit de basisverzekering voor CPAP-apparatuur als u een Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) heeft. Uw arts stelt vast dat u OSAS heeft als uw Apneu-Hypopneu Index (AHI) groter of gelijk is aan 5. AHI geeft aan hoe vaak u een ademstilstand heeft per uur.

U krijgt de CPAP-apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de CPAP-apparatuur levert. U krijgt de CPAP-apparatuur in bruikleen. Als u de apparatuur aanschaft, is het dus niet van u.

Heeft u een CPAP-apparaat, maar is dat niet meer goed? Neem dan contact op met uw leverancier.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, voor dit hulpmiddel betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt terecht bij een leverancier die de CPAP-apparatuur levert. Gecontracteerde leveranciers kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week bereiken. Controleer eerst of u toestemming nodig heeft van OHRA. Vind hier een leverancier. Kijk onder 'CPAP-apparatuur’.

U mag ook naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

  • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

U vraagt schriftelijk toestemming aan OHRA. U stuurt hiervoor het aanvraagformulier CPAP [PDF] naar OHRA. Bij deze aanvraag stuurt u  een brief van de arts (medisch specialist) mee die u CPAP-apparatuur voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u CPAP-apparatuur nodig heeft. Dit heet een medische diagnose.

Ook moet u dit soort apparatuur minimaal twee weken hebben gebruikt als proef. De apparatuur moet bij u goed werken. U moet de apparatuur bovendien voor lange tijd gaan gebruiken. De apparatuur die u als proef heeft gebruikt, moet ongeveer hetzelfde zijn als de apparatuur die u aanvraagt.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • een schriftelijke toelichting van uw behandelend arts. In deze toelichting moet staan dat u de CPAP-apparatuur om een medische reden nodig heeft. U moet de CPAP-apparatuur minimaal twee weken hebben gebruikt als proef. De apparatuur moet bij u goed werken. U moet de apparatuur bovendien voor langere tijd gaan gebruiken. De apparatuur die u als proef heeft gebruikt, moet ongeveer hetzelfde zijn als de apparatuur die u aanvraagt;
  • een prijsopgave van de kosten van de CPAP-apparatuur. U kunt deze aanvragen bij de leverancier;
  • een brief van uzelf aan OHRA. Zet in deze brief:

- uw relatienummer;
- uw naam, adres en woonplaats;
- uw geboortedatum;
- hoe lang u de CPAP-apparatuur verwacht nodig te hebben;
- welke CPAP-apparatuur u precies wilt; 
- de naam van de leverancier;
- het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.