Computers en toebehoren

Computerhardware en software, speciaal voor lichamelijk gehandicapten.

U krijgt alleen een vergoeding vanuit de basisverzekering als u motorisch gehandicapt bent, of doof of blind. Motorisch gehandicapt betekent dat u (een deel van) uw lichaam niet goed kunt bewegen. U krijgt de apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat deze apparatuur levert.

U krijgt deze hulpmiddelen te leen. Zijn de hulpmiddelen speciaal voor u aangepast en niet geschikt voor anderen? Dan zijn deze hulpmiddelen na aanschaf wel van u.

Als u het hulpmiddel leent, hoeft u geen eigen risico te betalen. Wordt het hulpmiddel uw eigendom, dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt. 

Nee, voor dit hulpmiddel betaalt u geen eigen bijdrage.

Computers of toebehoren worden geleverd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Computers’ of 'Computerprogrammatuur'. De leveranciers waarmee OHRA een contract heeft, leveren binnen tien werkdagen de computer of toebehoren. U moet dan wel een medische diagnose hebben van uw behandeld arts.

U mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

Stuurt u hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • Een schriftelijke toelichting van uw behandelend arts. In deze toelichting moet staan dat u de computer en toebehoren om een medische reden nodig heeft.
  • Een uitgebreide brief van de ergotherapeut is gewenst. Een ergotherapeut helpt mensen die door hun ziekte of handicap niet meer alles kunnen om zich zo goed mogelijk te redden. In deze brief moet staan wat uw beperkingen zijn en waarom u deze hulpmiddelen nodig heeft.
  • Een prijsopgave van de kosten van de computer en toebehoren. U kunt deze aanvragen bij de leverancier.
  • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in deze brief:

- uw relatienummer;
- uw naam, adres en woonplaats;
- uw geboortedatum;
- hoe lang u de computer en toebehoren verwacht nodig te hebben;
- welke computer en toebehoren u precies wilt;
- de naam van de leverancier;
- het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.