In- en uitvoerapparatuur en computerprogrammatuur

Voor mensen met een beperking is speciale in- en uitvoerapparatuur en computerapparatuur beschikbaar. Hierdoor kunt u met uw computer aan de slag, ondanks uw beperking.

U krijgt alleen een vergoeding als u blind bent, slecht ziet of licht motorisch gehandicapt bent en als u met deze apparatuur sneller kunt werken. Motorisch gehandicapt betekent dat u (een deel van) uw lichaam niet goed kunt bewegen. U krijgt de apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de apparatuur levert.

De computerhardware krijgt u niet vergoed. De aanpassingen die nodig zijn en speciale software krijgt u wel vergoed. U krijgt deze hulpmiddelen in bruikleen. Zijn de hulpmiddelen speciaal voor u aangepast en niet geschikt voor anderen? Dan zijn deze hulpmiddelen na de aanschaf wel van u.

Als u het hulpmiddel leent, hoeft u geen eigen risico te betalen. Wordt het hulpmiddel uw eigendom, dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen eigen bijdrage.

Wilt u deze hulpmiddelen aanschaffen? Dan heeft u eerst een medische toelichting nodig van uw arts. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u dit hulpmiddel nodig heeft. Ook heeft u vooraf toestemming nodig van OHRA.

Heeft u toestemming van OHRA, dan kunt u direct contact opnemen met een leverancier. Vind een leverancier onder 'Invoer- en uitvoerapparatuur' of onder 'Computerprogrammatuur'. Een gecontracteerde leverancier bezorgt u de hulpmiddelen dan binnen 10 werkdagen.

U mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA. Dan koopt u de hulpmiddelen en zijn ze van u. U krijgt dezelfde vergoeding als OHRA aan de leverancier geeft die het hulpmiddel in bruikleen geeft. OHRA betaalt het bedrag in gedeeltes, verspreid over een aantal maanden/jaren. Dit hangt af van de tijd dat u het hulpmiddel gebruikt. U moet iedere keer kunnen aantonen dat u het hulpmiddel nog gebruikt.

Verder zijn er nog twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een geschreven toelichting van de arts die u behandelt. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u dit hulpmiddel nodig heeft.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

U vraagt schriftelijk toestemming aan OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u het hulpmiddel voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u dit hulpmiddel nodig heeft.
 • Eventueel een uitgebreide brief met uitleg van uw ergotherapeut waarom u het hulpmiddel nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten van het hulpmiddel.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer;
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum;
  - hoe lang u het hulpmiddel nodig heeft;
  - de naam van de leverancier die uw hulpmiddel levert;
  - welk hulpmiddel u precies wilt.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.