Botverankerd systeem

Een botverankerd systeem is een hoortoestel dat u niet in of achter uw oor draagt, maar dat u vastmaakt op een apparaatje op uw hoofd. Dit apparaatje is een zogenoemde geïmplanteerde beengeleider. Het apparaatje wordt met een operatie in de schedel vastgemaakt (geïmplanteerd). U kunt het hoortoestel op dit apparaatje vastmaken en er ook weer af halen.

U leent het hoortoestel. Het wordt dus niet uw eigendom. U krijgt de kosten voor een botverankerd systeem helemaal vergoed. U krijgt het eerste hoortoestel in het ziekenhuis, nadat de beengeleider met een operatie is vastgemaakt in de schedel (geïmplanteerd).

Het hoortoestel gaat meestal minstens vijf jaar mee. Als uw hoortoestel niet meer goed werkt, kunt u een nieuw toestel lenen. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging van het eerste hoortoestel.

U heeft hier vooraf geen toestemming voor nodig van OHRA. U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met een leverancier met wie OHRA een contract heeft. U heeft wel een brief nodig van uw kno-arts of de arts van uw audiologisch centrum. In deze brief moet staan waarom u een nieuw hoortoestel nodig heeft.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage voor een botverankerd systeem.

Een botverankerd systeem wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Vind hier een leverancier. Zoek op ‘Botverankerd hoortoestel’.

Heeft u toestemming gekregen van OHRA? Dan levert een gecontracteerde leverancier het hoortoestel binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdracht.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

  • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van uw kno-arts. 

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • een geschreven toelichting van de kno-arts die u het botverankerd systeem voorschrijft. In deze brief moet staan dat u dit systeem om een medische reden nodig heeft;
  • een prijsopgave van de kosten van het systeem. Die vraagt u aan bij uw leverancier; een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:

- uw relatienummer;
- uw naam, adres en woonplaats;
- uw geboortedatum;
- hoe lang u verwacht het systeem nodig te hebben;
- de naam van de leverancier;
- welk systeem u precies wilt;
- het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.