Bevolkingsonderzoek

De rijksoverheid biedt in het Nationaal Programma voor Bevolkingsonderzoek een aantal bevolkingsonderzoeken aan. Lees op de webstie van Rijksoverheid welke onderzoeken dit zijn.

De kosten voor het bevolkingsonderzoek komen voor rekening van de rijksoverheid.

Als vervolgonderzoek nodig is, krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering.

  • Gaat u naar een ziekenhuis of behandelcentrum dat een contract met ons heeft? Dan vergoeden we 100% van de kosten.
  • Gaat u naar een ziekenhuis of behandelcentrum dat geen contract met ons heeft? Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Een vervolgonderzoek wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

In de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek staat waar u terecht kunt. Krijgt u een vervolgonderzoek en bent u niet verwezen naar een specifiek ziekenhuis? Vind dan hier een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Kijk onder ‘Ziekenhuis’ of ‘Zelfstandig behandelcentrum’.