Beeldschermloepen

Een beeldschermloep is een hulpmiddel voor slechtzienden. De loep bestaat uit een camera en een beeldscherm. U richt de camera op tekst om deze tekst te vergroten. De vergrote tekst wordt weergegeven op het beeldscherm. Dit kan zowel in kleur als zwart-wit. U kunt de beeldschermloep ook gebruiken in combinatie met een computer. Op de loep is een deel cameravergroting en een deel computerscherm gelijktijdig te zien. Deze combinatie wordt ook wel ‘split’ genoemd.

Een beeldschermloep kunt u lenen. De loep wordt dus niet uw eigendom. U heeft recht op één beeldschermloep, vast of mobiel. U krijgt de kosten vergoed vanuit de basisverzekering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U kunt niet met een eenvoudiger hulpmiddel lezen, u kunt dus alleen nog lezen met een beeldschermloep.
 • U kunt goed met de beeldschermloep omgaan.

U heeft daarnaast een brief met medische diagnose nodig van uw oogarts of een zorgverlener van een visueel adviescentrum. In deze brief moet staan welke oogklachten en beperkingen u heeft en welk hulpmiddel u nodig heeft.

Gaat u naar een leverancier met wie OHRA een contract heeft? Dan krijgt u de kosten voor het lenen van een beeldschermloep helemaal vergoed. Kiest u voor een leverancier met wie OHRA geen contract heeft? Dan koopt u de beeldschermloep. De loep wordt dan uw eigendom. U krijgt dan het bedrag vergoed dat de leverancier van OHRA zou krijgen, als u een loep zou lenen.

U krijgt de vergoeding in termijnen uitbetaald. Dit wordt verspreid over een aantal maanden en/of jaren. Dit hangt af van hoe lang u de beeldschermloep gebruikt. U moet deze deelvergoeding iedere periode opnieuw aanvragen bij OHRA.

Een beeldschermloep gaat meestal minstens vijf jaar mee. Als u geen goede beeldschermloep meer heeft, kunt u deze vervangen voor een nieuwe beeldschermloep. OHRA vergoedt de kosten voor het lenen.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage voor een beeldschermloep.

De beeldschermloep wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Beeldschermloep’. De leveranciers met wie OHRA een contract heeft, leveren binnen zeven werkdagen een beeldschermloep. U moet dan wel een medische diagnose hebben van uw oogarts.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U stuurt OHRA een brief van uw oogarts. In deze brief staat welke beperkingen u heeft en waarom u de beeldschermloep nodig heeft.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Leent u een beeldschermloep bij een leverancier met wie OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een leverancier met wie OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • een brief van de oogarts die u de beeldschermloep voorschrijft. In deze brief moet staan dat u de beeldschermloep om een medische reden nodig heeft;
 • een prijsopgave van de kosten van een beeldschermloep. U kunt deze aanvragen bij de leverancier;
 • een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer; 
  - uw naam, adres en woonplaats;
  - uw geboortedatum;
  - hoe lang u de beeldschermloep verwacht nodig te hebben;
  - welke beeldschermloep u precies wilt;
  - de naam van de leverancier.

Wilt u deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.