Anticonceptie(genees)middelen

Anticonceptiegeneesmiddelen (voorbehoedsmiddelen) zijn geneesmiddelen die een zwangerschap voorkomen:

 • Anticonceptiepil: dit is de gewone pil.
 • Anticonceptiepleister (Evra): dit is een pleisterpil.
 • Anticonceptiestaafje (Implanon): dit is een staafje dat onder de huid wordt geplaatst.
 • Spiraal (Mirena): dit is een spiraaltje dat wordt ingebracht in de baarmoeder.
 • Anticonceptiering (NuvaRing): dit is een ring die wordt ingebracht in de vagina.
 • Prikpil: dit is een injectie met hormonen.

Het anticonceptiegeneesmiddel moet geregistreerd zijn, anders krijgt u geen vergoeding. Ook geldt het preferentiebeleid. Dit betekent dat het geneesmiddel moet zijn voorgeschreven op werkzame stof en niet op merknaam van het geneesmiddel.

Anticonceptiemiddelen (voorbehoedsmiddelen) zijn hulpmiddelen om een zwangerschap te voorkomen:

 • Koperspiraaltje: dit is een klein voorwerp met koper dat in de baarmoeder wordt ingebracht.
 • Pessarium: dit is een vlies van rubber dat om de baarmoedermond past. Dit is geen pessarium voor de behandeling bij een baarmoederverzakking.
Wilt u meer weten over de verschillende soorten anticonceptie, kijk dan hier.

Bent u jonger dan 21 jaar? Dan worden de kosten voor anticonceptie(genees)middelen vergoed uit de basisverzekering. Bent u 21 jaar of ouder? Dan krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering.

U krijgt alleen een vergoeding uit uw aanvullende verzekering als u 21 jaar of ouder bent. OHRA heeft in de meeste aanvullende verzekeringen een vergoeding opgenomen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 200,-
Extra Aanvullend€ 200,-
Uitgebreid€ 200,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren€ 200,-
Uitgebreid Vitaal-
Extra Uitgebreid€ 200,-
Compleet€ 200,-
Extra Sterk€ 200,-
Zelfverzekerd Compact€ 200,-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico. Bent u tussen de 18 en 21 jaar? Dan gaat deze zorg af van uw eigen risico. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg die boven dit bedrag uitkomen.

Bent u 21 jaar of ouder? En is de vergoeding in de aanvullende verzekering opgenomen? Dan heeft u geen eigen risico.

Let op: laat u een spiraaltje plaatsen bij de gynaecoloog, dan moet u altijd een eigen risico betalen als u 18 jaar of ouder bent. Deze zorg valt namelijk onder ziekenhuiszorg.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Bent u jonger dan 21 jaar? En is de vergoeding opgenomen in de basisverzekering? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Heeft u een aanvullende verzekering waarin anticonceptiemiddelen zijn opgenomen? Dan krijgt u deze eigen bijdrage vergoed.

Bent u 21 jaar of ouder? En is de vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt voor een verwijzing voor anticonceptiegeneesmiddelen terecht bij een huisarts, specialist of verloskundige. Een herhalingsrecept voor de anticonceptiepil hoeft u niet aan te vragen. De apotheek levert de anticonceptiegeneesmiddelen. Vind hier een huisarts bij u in de buurt.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of verloskundige.

U heeft toestemming van OHRA nodig als u jonger dan 21 jaar bent en een pessarium of koperhoudend spiraaltje laat plaatsen door een (huis)arts waar OHRA geen afspraken mee heeft gemaakt.

U vraagt de akkoordverklaring schriftelijk bij OHRA aan. U stuurt hiervoor een brief aan OHRA. Bij deze aanvraag stuurt u mee:

 • Een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelend arts, waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie.
 • Een offerte van de leverancier.
 • De volgende informatie:
  ◦ uw relatienummer
  ◦ uw naam, adres en woonplaats
  ◦ uw geboortedatum
  ◦ de naam van de leverancier van het hulpmiddel
  ◦ een omschrijving van het gewenste hulpmiddel
  ◦ het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code (bekend bij de leverancier)
  ◦ een opgave van de periode dat u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben

Klik hier om deze brief te maken.