Anti-decubitus zitkussens en matrassen

Anti-decubitusmaterialen zijn speciale zitkussens en matrassen die doorliggen (decubitus) helpen voorkomen. Ze worden ook gebruikt voor de behandeling van doorligwonden.

Heeft uw behandelend arts vastgesteld dat u verpleging nodig heeft, maar hoeft u daarvoor niet in een instelling opgenomen te worden? Dan kunt u een anti-decubituskussen en/of -matras krijgen. De leverancier van uw keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

U leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen krijgt u in eigendom als u dit langdurig nodig heeft. U moet dan wel:

 • een doorligwond hebben of het risico lopen dat u doorligwonden krijgt;
 • langer dan zes maanden een kussen en/of matras met overtrek nodig hebben.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging.

Leent u het hulpmiddel? Dan heeft u geen eigen risico. Als het anti-decubitus materiaal uw eigendom wordt, dan valt het wel onder het eigen risico. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten die boven dit bedrag uitkomen. 

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage voor een anti-decubituskussen of -matras.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen levert de anti-decubituskussens en -matrassen. Vind hier een leverancier. Zoek op ‘Anti-decubitus-kussen’ of ‘Anti-decubitus-matras’. U laat aan de leverancier een medische diagnose van uw arts zien. Uw arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig heeft. Ook moet de leverancier een decubitus risicoscoringslijst invullen. Op basis hiervan kan de arts of verpleegkundige vaststellen of er een verhoogd risico is op decubitus en hiermee wordt bepaald of er recht is op vergoeding. Heeft u toestemming gekregen van OHRA? Dan levert een gecontracteerde leverancier het anti-decubituskussen en/of -matras binnen twee werkdagen na uw aanvraag bij u thuis.

Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van OHRA, telefoonnummer 0135938002. De leverancier haalt het hulpmiddel dan weer bij u op. De leverancier controleert elk half jaar of het materiaal nog past bij uw medische toestand.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Leent u een anti-decubituskussen en/of -matras bij een leverancier met wie OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een leverancier met wie OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van uw behandeld arts die u het anti-decubituskussen en/of -matras voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren welke beperkingen u heeft en waarom u het hulpmiddel nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten voor het anti-decubituskussen en/of -matras. Die vraagt u aan bij een leverancier.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer;
  - uw naam, adres en woonplaats;
  - uw geboortedatum;
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben;
  - de naam van de leverancier van uw anti-decubituskussen en/of –matras.
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.