Ambulance

Er zijn twee soorten ambulancevervoer:

  • Spoedvervoer, voor als u met spoed naar het ziekenhuis moet. De medewerkers van de meldkamer bepalen of er een ambulance nodig is en of u met spoed vervoerd moet worden. De ambulance is gewoonlijk binnen vijftien minuten ter plaatse.
  • Besteld vervoer, voor als u door uw ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan een arts of specialist bij de meldkamer een ambulance bestellen.

Vervoer met een ambulance wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dat betekent dat het voor uw gezondheid niet goed is als u met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt.

Moet u meer dan 200 kilometer (enkele reis) met de ambulance vervoerd worden? Dan heeft u eerst toestemming nodig van OHRA.

Als vervoer met een ambulance, auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is, heeft u recht op vervoer met bijvoorbeeld een boot of helikopter. Ook dan heeft u eerst toestemming nodig van OHRA.

Moet u voor begeleiding of therapie een dagdeel met de ambulance bijvoorbeeld naar een verpleeghuis of psychiatrische instelling gebracht worden? Dan vergoedt OHRA de kosten niet. U krijgt de kosten dan vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het moet dan wel medisch noodzakelijk zijn dat u met een ambulance wordt vervoerd.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage voor vervoer met een ambulance.

Als u met een ambulance vervoerd moet worden, schrijft uw behandelend arts dit voor. Maar dat is niet nodig als u met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moet worden.

U heeft toestemming nodig van OHRA als:

  • u per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden;
  • vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en u daarom per boot of helikopter wordt vervoerd.