Alternatieve behandelwijzen

Alternatieve behandelwijzen zijn behandelingen die niet vallen onder de reguliere (gewone) behandelingen. Zij kunnen een aanvulling vormen op de reguliere behandelingen. Reguliere behandelingen worden vaak vergoed uit de basisverzekering; alternatieve behandelwijzen niet. Het gaat vaak om behandelingen waarvan wetenschappelijk niet voldoende bewezen is dat ze effect hebben.

Alternatieve behandelwijzen die veel voorkomen zijn:

  • homeopathie;
  • antroposofie;
  • acupunctuur;
  • acupressuur;
  • haptonomie;
  • shiatsu;
  • natuurlijke geneeswijzen;
  • zorg voor houding en beweging (onder andere osteopathie en chiropraxie);
  • alternatieve psychologische hulpverlening (onder andere haptotherapie).

De basisverzekering vergoedt alternatieve behandelwijzen niet.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van bepaalde alternatieve behandelwijzen. Welk bedrag u vergoed krijgt, hangt af van de aanvullende verzekering die u heeft. U krijgt een vergoeding voor alternatieve behandelwijzen en alternatieve geneesmiddelen samen.

Dit geldt niet voor de Zelfverzekerd Compact. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor alternatieve behandelwijzen en daarnaast een vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen.

U ziet hieronder per verzekering per kalenderjaar tot welk bedrag OHRA de behandelingen en geneesmiddelen vergoedt.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 250,- (maximaal € 45,- per dag)
Extra Aanvullend€ 500,- (maximaal € 45,- per dag)
Uitgebreid€ 750,- (maximaal € 45,- per dag)

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren€ 250,- (maximaal € 45,- per dag)
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,- (maximaal € 45,- per dag)
Extra Uitgebreid€ 1.000,- (maximaal € 45,- per dag)
Compleet€ 1.500,- (maximaal € 45,- per dag)
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact€ 250,- (maximaal € 45,- per dag)

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Een beroepsvereniging van alternatieve genezers heeft vaak in haar reglement opgenomen, of afspraken gemaakt, welke behandelingen binnen de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. Behandelmethoden die daarvan afwijken, worden als experimenteel gezien. OHRA vergoedt geen experimentele behandelingen.

Nee, u heeft geen eigen risico voor zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, voor alternatieve behandelwijzen betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage. Wel geldt een maximum vergoeding per consult en een totale maximale vergoeding per jaar.

Is uw behandelaar lid van een beroepsvereniging die door OHRA wordt erkend? Dan krijgt u de behandeling vergoed. Bekijk de lijst van erkende beroepsverenigingen [PDF] in 2017. Sommige beroepsverenigingen erkennen wij niet meer in 2018, dit staat aangegeven op de lijst met erkende verenigingen.

U kunt alleen terecht bij een behandelaar die lid is van een beroepsvereniging die door OHRA wordt erkend. In andere gevallen krijgt u de behandeling niet vergoed.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.