Aangepaste tafels

Een aangepaste tafel is een tafel voor rolstoelgebruikers, die meestal in hoogte verstelbaar is. Een aangepaste tafel is vooral bestemd voor mensen, die door hun beperking(en) chronisch aan bed gebonden zijn.

U leent de aangepaste tafel. De tafel wordt dus niet uw eigendom. Een aangepaste tafel is bedoeld om er met een rolstoel onder te kunnen rijden. Als u voor langere tijd aan bed gebonden bent, komt u in aanmerking voor vergoeding van een bedleestafel.

Als u geen goede aangepaste tafel meer heeft, kunt u een nieuwe tafel lenen. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging. Vraag OHRA wel eerst om toestemming. Ook heeft u een prijsopgave nodig van de leverancier. In deze prijsopgave moet staan waarom u een nieuwe tafel nodig heeft.

Heeft u de nieuwe tafel om een andere reden nodig dan uw vorige aangepaste tafel? Dan heeft u een brief nodig van uw behandelend arts en een verslag van een ergotherapeut. In deze brief en in dit verslag moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u een nieuwe aangepaste tafel nodig heeft.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor betaalt u geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor een aangepaste tafel.

Aangepaste tafels worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Hulpmiddelen’ en daarna onder subcategorie 'Aangepaste tafel'. Als u toestemming heeft gekregen van OHRA, bezorgt de leverancier de tafel binnen de afgesproken tijd bij u thuis.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf toestemming aan OHRA.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van uw behandelend arts die u de aangepaste tafel voorschrijft. In deze brief moet staan dat u de aangepaste tafel om een medische reden nodig heeft, welke beperkingen u heeft en waarom u de aangepaste tafel nodig heeft
 • Een verslag van uw ergotherapeut over uw beperkingen en de reden voor de aanvraag voor de tafel
 • Een prijsopgave, als u een ander model tafel aanvraagt dan het standaardmodel. U kunt deze aanvragen bij de leverancier. Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Dit hulpmiddel vindt u onder de categorie 'Hulpmiddelen', met als subcategorie 'Aangepaste tafel'
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u de aangepaste tafel verwacht nodig te hebben
  - de naam van de leverancier
  - welke aangepaste tafel u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.