Aangepaste stoelen

Een aangepaste stoel is een stoel die speciaal voor u wordt aangepast of door u goed te verstellen is, zodat u minder last heeft van uw beperking(en). Aangepaste stoelen zijn niet verkrijgbaar in een normale meubelzaak.

U leent de aangepaste stoel. De stoel wordt dus niet uw eigendom. U heeft recht op een aangepaste stoel als een ergonomische stoel niet (meer) voldoende helpt.

Een aangepaste stoel gaat meestal minstens vijf jaar mee. Als u geen goede aangepaste stoel meer heeft, kunt u een nieuwe stoel lenen. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging. Vraag OHRA wel eerst om toestemming. Ook heeft u een prijsopgave nodig van de leverancier. In deze prijsopgave moet staan waarom u een nieuwe stoel nodig heeft.

Heeft u de nieuwe stoel om een andere reden nodig dan uw vorige aangepaste stoel? Bijvoorbeeld omdat u meer last krijgt van uw beperking(en)? Dan heeft u een verslag nodig van een ergotherapeut. In dit verslag moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u een nieuwe aangepaste stoel nodig heeft.

Vraagt u een nieuwe aangepaste kinderstoel aan? Dan heeft u een brief nodig van de medisch specialist met een medische indicatie. Een medische indicatie is een beschrijving van het medisch probleem door een behandelend arts. In deze brief moet staan waarom het kind een nieuwe aangepaste stoel nodig heeft. Ook heeft u een verslag nodig van een ergotherapeut.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor betaalt u geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor een aangepaste stoel.

Aangepaste stoelen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Hulpmiddelen’ en daarna onder subcategorie 'Aangepaste stoel'. Als u toestemming heeft gekregen van OHRA, levert de leverancier uw stoel binnen acht weken bij u thuis.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend revalidatiearts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de revalidatiearts die u de aangepaste stoel voorschrijft. In die brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de aangepaste stoel nodig heeft. Als u toestemming vraagt voor een aangepaste kinderstoel, heeft u een brief nodig van de medisch specialist die de stoel voorschrijft
 • Een prijsopgave van de kosten voor de aangepaste stoel. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats 
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de aangepaste stoel nodig te hebben 
  - de naam van de leverancier
  - welke aangepaste stoel u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.