Aangepast bed

Als u voor langere tijd veel op bed moet liggen, kan het zijn dat u een aangepast bed nodig heeft. Er zijn verschillende soorten aanpassingen:

 • Bedden in speciale uitvoering met bijbehorende matrassen
 • Dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien en portalen
 • Bedverkorters en bedverlengers

U leent het aangepaste bed en de hulpmiddelen die daarbij horen. Ze worden dus niet uw eigendom. 

U heeft recht op een aangepast bed als uw behandelend arts u heeft verwezen voor verpleegzorg. U kunt ook in aanmerking komen voor vergoeding, als u met het aangepaste bed en de hulpmiddelen die daarbij horen zelfstandig kunt blijven (wonen).

Heeft u het aangepaste bed en de hulpmiddelen die daarbij horen tijdelijk nodig (maximaal zes maanden)? Neemt u dan voor meer informatie contact op met OHRA.

Meer informatie vindt u in het Reglement Hulpmiddelen 2017 [PDF].

Een aangepast bed gaat meestal minstens tien jaar mee. Als u geen goed aangepast bed meer heeft, kunt u een nieuw bed lenen. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging. U kunt hiervoor zelf rechtstreeks contact opnemen met de leverancier.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor betaalt u geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen of een aangepast bed.

Voor deze hulpmiddelen en een aangepast bed kunt u terecht bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Deze hulpmiddelen vindt u onder de categorie 'Hulpmiddelen' en daarna onder de subcategorie 'Bedden'.

U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met een leverancier met wie OHRA een contract heeft. De leverancier bezorgt het hulpmiddel en/of aangepaste bed binnen zeven werkdagen na de aanvraag bij u thuis. U heeft wel een brief nodig van uw behandelend arts. Deze brief moet een medische diagnose bevatten. Ook moet de brief verklaren waarom u het aangepaste bed en de bijbehorende hulpmiddelen nodig heeft, en aangeven welk hulpmiddel en/of bed u precies nodig heeft. Uw arts kan ook gebruikmaken van een verslag van de ergotherapeut, waarin staat uitgelegd waarom u het aangepaste bed en de hulpmiddelen die daarbij horen nodig heeft. Een aangepast kinderbed moet altijd worden voorgeschreven door een medisch specialist.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts of ergotherapeut.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Leent u het aangepaste bed en de hulpmiddelen die daarbij horen bij een leverancier met wie OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA.

Leent u een bed dat volgens de leverancier afwijkt van het gangbare model? Vraag dan wel eerst om toestemming bij OHRA. Voor een aangepast kinderbed moet u altijd om toestemming vragen bij OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de behandeld arts die u het aangepaste bed en de hulpmiddelen die daarbij horen voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarom u het aangepaste bed en de bijbehorende hulpmiddelen nodig heeft
 • Eventueel een aanvullend verslag van uw ergotherapeut over uw beperkingen
 • Een prijsopgave voor het lenen van het aangepaste bed en de hulpmiddelen die daarbij horen. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel of bed nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw aangepaste bed en hulpmiddelen
  - welk aangepast bed en welke hulpmiddelen u precies wilt
  - het artikelnummer van de zogenoemde Z-index of de GPH-code (na te vragen bij uw leverancier)

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.