Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer van een patiënt naar een ziekenhuis, dokter of therapeut. Dat kan met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld trein of bus), een eigen auto of een taxi. Vervoer per ambulance hoort niet bij zittend ziekenvervoer.

De therapie of behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vind hier meer informatie over vervoer per ambulance.

U krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed, als u:

 • nierdialyse krijgt in een ziekenhuis of dialysecentrum;
 • chemotherapie of radiotherapie krijgt voor een kwaadaardige aandoening;
 • afhankelijk bent van een rolstoel en zelf geen aangepast vervoer heeft;
 • te slecht ziet om alleen te gaan. Dit is bij een gezichtsscherpte van 0,3 of minder aan beide ogen (met correctie).
 • intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • valt onder de ‘hardheidclausule’. Dit is een uitzondering op bovenstaande aandoeningen, omdat er in uw situatie door bijzondere feiten en omstandigheden redelijkerwijs geen andere oplossing is om naar uw zorgverlener te gaan. Wij gaan ervan uit dat dit in ieder geval zo is als de uitkomst van de volgende rekensom 250 of hoger is:

  Aantal maanden behandeling x aantal behandelingen per week x 52/12 (dit is het aantal weken op jaarbasis) x (aantal km enkele reis) x 0.25 (dit is de wegingsfactor).

Het zittend ziekenvervoer kan soms ook gelden voor iemand die met de patiënt meegaat. U kunt daarvoor alleen toestemming vragen aan OHRA als de arts dit nodig vindt of als de zieke jonger is dan 16 jaar. Voor een hulp- of blindengeleidehond hoeft u geen toestemming te vragen. 

U krijgt vergoeding voor de volgende vervoerswijzen:

 • Openbaar vervoer (trein/bus/tram/metro)
  Heeft u toestemming van OHRA gekregen voor openbaar vervoer? Dan krijgt u uw reiskosten voor het openbaar vervoer voor 100% van het tarief van de tweede klas terug. Vul daarvoor het declaratieformulier reiskosten [PDF] in en stuur het op naar OHRA.
 • Eigen vervoer
  Heeft u toestemming van OHRA gekregen voor eigen vervoer? Dan krijgt u maximaal € 0,30 terug per kilometer van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet. Vul daarvoor het declaratieformulier reiskosten [PDF] in en stuur het op naar OHRA.
 • (Rolstoel)taxivervoer
  Heeft u van OHRA toestemming gekregen voor taxivervoer? Als OHRA een contract heeft met uw taxibedrijf, krijgt u 100% van de kosten vergoed. U hoeft niets voor te schieten. Heeft uw taxibedrijf geen contract met OHRA? Dan ontvangt u maximaal het tarief dat gebruikelijk is in Nederland.

Een enkele reis mag maximaal 200 kilometer zijn. Is uw bestemming verder weg? Dan moet u hiervoor apart toestemming vragen aan OHRA. 

Heeft u door uw ziekte voor lange tijd zittend ziekenvervoer nodig? Dan beoordeelt OHRA elk jaar opnieuw of u recht heeft op een vergoeding.

Zittend ziekenvervoer wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten als u de eigen bijdrage en uw volledige eigen risico voldaan heeft.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Het is mogelijk dat u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen. De eigen bijdrage is dan € 98,- per kalenderjaar.

In sommige gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Dit is het geval, als u:

 • (tijdelijk) woont in een Wlz-instelling en u reist heen en terug van deze instelling naar een ziekenhuis, arts of therapeut;
 • een van de volgende aanvullende verzekeringen heeft: Extra Aanvullend, Uitgebreid, Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid of Compleet.

Heeft u toestemming voor vervoer per taxi? Dan kunt u terecht bij een taxibedrijf waarmee OHRA een contract heeft. U hoeft de taxichauffeur niet te betalen. U betaalt de eigen bijdrage achteraf rechtstreeks aan OHRA. Vind hier een taxibedrijf bij u in de buurt, waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder 'Taxivervoerder'.

U mag naar een taxibedrijf dat geen contract heeft met OHRA. Dit heeft wel nadelen. U betaalt mogelijk een deel van de kosten zelf.

Wilt u gebruikmaken van zittend ziekenvervoer? Dan heeft u altijd eerst toestemming nodig van OHRA. Het maakt niet uit of het gaat om openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer.

U vraagt schriftelijk toestemming aan bij OHRA. Dat doet u door het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer [PDF] te printen, in te vullen en op te sturen naar OHRA. Laat het formulier ook ondertekenen door uw huisarts of arts die u behandelt.