Trombosedienst

De trombosedienst controleert of het goed gaat met mensen met trombose. Trombose is een ziekte waarbij propjes (stolsels) ontstaan in het bloed. Als u trombose heeft, kan uw arts u medicijnen voorschrijven die propjes voorkomen. Het is belangrijk dat u regelmatig uw bloed laat controleren, om te kijken of de medicijnen goed werken. Dat doet u bij de trombosedienst.

De basisverzekering vergoedt de kosten van:

  • Het afnemen van bloedmonsters
  • Laboratoriumonderzoek voor het meten van de stollingstijd van uw bloed
  • Het gebruik van apparatuur waarmee u zelf de stollingstijd van uw bloed kunt meten
  • Begeleiding bij het leren omgaan met de apparatuur
  • Begeleiding bij de metingen
  • Adviezen over het gebruik van uw medicijnen.

OHRA betaalt de kosten, als u aan twee voorwaarden voldoet:

  • U heeft een doktersverklaring waarin staat waarom u de trombosedienst nodig heeft.
  • U gaat naar een trombosedienst waarmee OHRA een contract heeft.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor de trombosedienst betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt terecht bij een erkende trombosedienst bij u in de buurt, of de trombosedienst komt bij u thuis. Het is ook mogelijk dat u deze zorg krijgt in de huisartsenpraktijk. U kiest zelf een trombosedienst uit de lijst van diensten waarmee OHRA een contract heeft. Vind hier een trombosedienst waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder ‘Trombosedienst’.

U mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA. U moet dan zelf de rekening bij OHRA declareren.

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.