Transplantatie

Transplantatie is het vervangen van organen. Dat kan nodig zijn als een orgaan niet meer goed werkt. Iemand die een orgaan voor transplantatie afstaat, noemen we een donor. Veel transplantaties komen voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld: niertransplantatie, levertransplantatie, harttransplantatie en longtransplantatie.

De basisverzekering vergoedt de kosten van:

 • De transplantatie van weefsels en organen.
 • De specialistisch-geneeskundige zorg voor het selecteren en opereren van de donor.
 • De behandeling van het transplantatiemateriaal als de donor is overleden.
 • Opname in het ziekenhuis van de donor voor de selectie of operatie tot maximaal dertien weken na het einde van de opname. Voor leverdonoren is dit maximaal zes maanden.
 • Vervoer van de donor binnen Nederland in verband met de selectie, opname en ontslag uit een ziekenhuis, en de zorg tot dertien weken (of zes maanden) na het einde van de opname (vervoer van de donor valt onder zijn/haar eigen zorgverzekering).
 • Vervoer van en naar Nederland als de donor in het buitenland woont en het gaat om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland (vervoer van de donor valt onder zijn/haar eigen zorgverzekering). 
 • Kosten van de donor die deze moet maken als hij in het buitenland woont. Bijvoorbeeld reiskosten voor het laten doen van een screening in het land waar de donor woont.

Let op: u heeft voor een transplantatie altijd een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

U ontvangt geen vergoeding voor de volgende situaties:

 • Verblijfskosten in Nederland van een in het buitenland wonende donor.
 • Eventueel misgelopen inkomsten van een donor.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt. 

De nacontroles vallen niet onder het verplicht eigen risico als u een nier of lever heeft gedoneerd.

De kosten van vervoer van de donor bij orgaantransplantatie vallen onder zijn of haar eigen zorgverzekering. Hiervoor betaalt de donor geen eigen risico.

Nee, voor transplantatie betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt terecht bij een medisch specialist of een ziekenhuis. U kiest die zelf uit de lijst van instellingen waarmee OHRA een contract heeft. Vind hier een ziekenhuis waarmee OHRA een contract heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat het ziekenhuis geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

De transplantatie kan ook buiten Nederland plaatsvinden. De kosten worden dan vergoed, als de transplantatie plaatsvindt:

 • In een land dat lid is van de Europese Unie.
 • In een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte.
 • In het land waarin de donor woont, als de donor uw echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad is.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.