Stomamateriaal

Stomamaterialen zijn materialen die medisch noodzakelijk zijn om een stoma te verzorgen. U kunt hierbij denken aan opvangzakjes, plakken, stomapleisters en huidverzorgingsproducten. Welke stomamaterialen u nodig heeft, hangt af van het type stoma dat u draagt en uw persoonlijke situatie.

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van stomamateriaal. Gaat u naar een leverancier waarmee wij afspraken hebben? Dan krijgt u alle kosten vergoed. Hebben wij met uw leverancier geen afspraken gemaakt? Dan krijgt u een volledige vergoeding tot maximaal de dagprijs.

Wat is de dagprijs?
OHRA heeft met gecontracteerde leveranciers afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2015 voor stomamateriaal een vergoeding per dag krijgen: de dagprijs. In deze prijs zijn alle materialen inbegrepen die medisch noodzakelijk zijn voor de verzorging van uw stoma. Ook advies en begeleiding van de leverancier door de klantenservice of stomaverpleegkundige zijn in de prijs inbegrepen.

Stomamateriaal wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt. 

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

OHRA heeft voor 2016 afspraken gemaakt met twee leveranciers van stomamaterialen. Zij voldoen allen aan de eisen die OHRA stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

  • Mathot Medische Speciaalzaken kunt u bereiken op telefoonnummer 08001897 (gratis), 7 dagen per week en 24 uur per dag. Of kijk op Mathot Medische Speciaalzaken.
  • MediReva kunt u bereiken op telefoonnummer 08000901901 (gratis), 7 dagen per week van 8:30 tot 22:00 uur. Of kijk op MediReva
U heeft een verwijzing nodig van een arts of BIG geregistreerde (stoma)verpleegkundige die u behandelt. Met deze verwijzing kunt u naar een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier stuurt de rekening naar ons op, u hoeft hier niets voor te doen. 


U kunt voor normale bestellingen en advies tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen vier uur plaats.

Kiest u voor een leverancier waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden wij maximaal 100% van de door OHRA vastgestelde dagprijs. Daarnaast moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. 

U heeft een verwijzing nodig van een arts of BIG geregistreerde (stoma)verpleegkundige die u behandelt. Met deze verwijzing kunt u naar een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier stuurt de rekening naar ons op, u hoeft hier niets voor te doen.

U heeft vooraf geen toestemming nodig als u naar een leverancier gaat met wie wij afspraken hebben gemaakt. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd vooraf toestemming aanvragen bij OHRA. U doet dit door de medische diagnose van uw arts samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

OHRA
t.a.v. Medische Beoordelingen
Postbus 4172
5004 JD Tilburg