Soloapparatuur

Soloapparatuur verkleint de afstand tussen spreker en luisteraar. Zo wordt de hinder van een slechte akoestiek en achtergrondruis verminderd. Dat kan heel nuttig zijn voor doven en slechthorenden in het reguliere onderwijs, omdat daar voor hen vaak geen aanpassingen zijn.

Soloapparatuur bestaat uit een microfoon met zender en een hoortoestel met ontvanger. De leerkracht praat in de microfoon. De ontvanger vangt zijn spraaksignaal op en brengt dat over op het hoortoestel van de leerling of student.

U kunt soloapparatuur lenen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft (zie hierna bij Waar kan ik terecht?). U betaalt daar niets voor. U komt hiervoor in aanmerking als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • Er is sprake van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz) en hulpmiddelen, ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie, onvoldoende verbetering bieden of als deze hulpmiddelen andere hulpmiddelen vervangen die de hoorfunctie corrigeren. U gebruikt de apparatuur voor het volgen van her- of bijscholing, of een beroepsopleiding, in klassikaal- of groepsverband;

Bovendien moet u aan een van deze eisen voldoen:

 • U gebruikt de soloapparatuur klassikaal of in groepsverband voor het volgen van her- of bijscholing, of een beroepsopleiding die niet tot het reguliere onderwijs behoort.
 • U gebruikt de soloapparatuur voor het volgen van regulier onderwijs.
 • U gebruikt de soloapparatuur voor het volgen van speciaal onderwijs, klassikaal of in groepsverband, dat niet speciaal gericht is op doven en slechthorenden.
 • U gebruikt de soloapparatuur tijdens een therapeutische behandeling in een groep, die op medische gronden noodzakelijk is.
 • U gebruikt de soloapparatuur tijdens (al dan niet betaalde) werkzaamheden die in een gestructureerd en georganiseerd verband plaatsvinden.

U kunt er ook voor kiezen om soloapparatuur bij een andere leverancier te kopen. Dan wordt de soloapparatuur uw eigendom. Als u dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als u de soloapparatuur zou lenen.

OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan u uit, maar in verschillende perioden. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal maanden of jaren, afhankelijk van hoelang u de soloapparatuur gebruikt. U moet deze vergoeding voor elke periode opnieuw aanvragen.

Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor soloapparatuur betaalt u geen eigen bijdrage.

Soloapparatuur wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. U kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven waar OHRA een contract mee heeft. Als u toestemming heeft gekregen van OHRA, neemt de leverancier binnen vijf werkdagen contact met u op over wat voor u de beste oplossing is. Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder ‘Soloapparatuur’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van een audiologisch centrum of KNO-arts.

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Ja, u heeft altijd vooraf toestemming nodig van OHRA.

U vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • een brief van een audiologisch centrum of KNO-arts die u soloappratuur voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u de soloapparatuur gaat gebruiken;
 • een prijsopgave van de kosten van de soloapparatuur. Die vraagt u aan bij een leverancier;
 • een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:

- uw relatienummer;
- uw naam, adres en woonplaats;
- uw geboortedatum;
- hoe lang u verwacht de soloapparatuur nodig te hebben;
- de naam van de leverancier van uw soloapparatuur;
- het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.