Psychologische zorg

U heeft hulp nodig voor uw psychische problemen. Uw huisarts is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. Hij kan u zelf behandelen of als hij het nodig vindt, u verwijzen naar een GZ-psycholoog. Uw huisarts of psycholoog bespreken met u hoe u uw problemen praktisch aanpakt.

U krijgt alle behandelingen voor Generalistische Basis GGZ vergoed uit de basisverzekering.
Relatietherapie, intelligentieonderzoek, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek en orthopedagogische zorg vallen niet onder de vergoedingen voor de Generalistische Basis GGZ.

Voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of bedrijfsarts. Deze verwijzing moet gebaseerd zijn op een diagnostisch gesprek en oriënterend onderzoek. Als u een afspraak mist of niet tijdig afzegt, moet u deze sessie zelf betalen.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor Generalistische Basis GGZ.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor Generalistische Basis GGZ betaalt u geen eigen bijdrage.

Op zoek naar een huisarts of GZ-een psycholoog die een contract met ons heeft? Vind een huisarts of GZ-psycholoog.

OHRA maakt afspraken met zorgverleners over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Daarnaast maken wij binnen de GGZ afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgverlener per jaar mag verlenen (het zogenaamde omzetplafond). Zo stimuleren we zorgverleners in de GGZ om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Het kan voorkomen dat een zorgverlener aan het plafond van dit jaar zit. Er ontstaat dan een wachtlijst. Kunt u niet terecht bij de zorgverlener van uw voorkeur? Neem dan contact op met het OHRA Zorgteam via 0135938002 (lokaal tarief).

U mag ook naar een psycholoog waarmee OHRA geen contract heeft. Voorwaarde is wel dat de psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register.

OHRA vergoedt maximaal de kosten zoals die in Nederland gelden. Is er geen Nederlands wettelijk tarief? Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming van OHRA nodig.