Plastische chirurgie

Onder plastische chirurgie vallen operaties die bedoeld zijn om het uiterlijk aan te passen uit functioneel en soms esthetisch oogpunt. Bijvoorbeeld vanwege een aangeboren afwijking of een opgelopen verminking. In de zorgverzekeringswet zijn de regels voor vergoeding vastgelegd.

Voorbeelden van plastische chirurgie zijn: flapoorcorrectie, ooglidcorrectie, otoplastiek, buikwandcorrectie, oorstandcorrectie.

Uw basisverzekering vergoedt plastische chirurgie alleen als er sprake is van een medische noodzaak. Dit is het geval bij:

 • afwijkingen met een aantoonbare lichamelijke klacht, die u ernstig beperkt in het functioneren;
 • verminkingen door ziekte, een ongeval of een geneeskundige handeling;
 • verlamde of verslapte bovenoogleden als deze het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 • de volgende aangeboren misvormingen: spleten in lip, kaak of gehemelte, misvormingen van de botten in het gezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken en misvormingen van urinewegen of geslachtsorganen;
 • correctie van uiterlijke geslachtskenmerken bij transseksualiteit die is vastgesteld door een arts.

Let op: voor plastische chirurgie heeft u een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts.

De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie niet als er sprake is van:

 • correctie van verlamde of verslapte bovenoogleden die niet het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 • flapoorcorrectie;
 • buikwandcorrectie door liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen), behalve als er sprake is van een verminking of ernstige functiebeperking;
 • het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve als één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn;
 • het operatief verwijderen van een borstprothese als dat medisch niet noodzakelijk is;
 • chirurgische behandeling tegen snurken;
 • sterilisatie of het ongedaan maken van een sterilisatie;
 • besnijdenis van mannen.

OHRA biedt in een aantal aanvullende verzekeringen een vergoeding voor de kosten van plastische chirurgie die niet onder de basisverzekering vallen. Het gaat dan om de volgende ingrepen:

 • correctie van de oorstand (flaporen);
 • plaatsing van borstprotheses als een of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn;
 • chirurgische behandeling tegen snurken;
 • correctie van verlamde of verslapte bovenoogleden waardoor u minder goed kunt zien. Het verslapte bovenooglid waarvoor u de correctie aanvraagt, bedekt minstens de helft van uw pupil als u recht vooruit kijkt.

In de tabel ziet u wat uw aanvullende verzekering voor deze ingrepen vergoedt:

VerzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend -
Extra Aanvullend -
Uitgebreidvolledig

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

VerzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaalvolledig
Extra Uitgebreidvolledig
Compleetvolledig
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Voor de kosten die uw aanvullende verzekering vergoedt, betaalt u geen eigen risico.

Nee, voor plastische chirurgie betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt voor plastische chirurgie terecht bij een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of huispraktijk van een medisch specialist. Vind hier een zorgverlener bij u in de buurt waarmee OHRA een contract heeft.

U mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Ja, u moet vooraf bij ons bij OHRA zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring van ons hebben gekregen. U heeft een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts. Voor een ooglidcorrectie gelden afwijkende regels:

 • Wordt de ooglidcorrectie uitgevoerd bij een gecontracteerde kliniek, dan is er geen toemstemming nodig. De beoordeling vindt plaats door de gecontracteerde zorgverlener.
 • Wordt de ooglidcorrectie uitgevoerd bij een niet-gecontracteerde kliniek dan is vooraf toestemming nodig. Dit kan geregeld worden door de plastisch chirurg of oogarts met een foto waarop u recht vooruit kijkt en de ogen duidelijk zichtbaar zijn.

U vraagt schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • een geschreven toelichting van de arts die u de plastische chirurgie voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom u de plastische chirurgie nodig heeft;
 • een overzicht van hoe uw arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan);
 • een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  ◦ uw relatienummer;
  ◦ uw naam, adres en woonplaats;
  ◦ uw geboortedatum.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.