Medicijnen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een lijst opgesteld waarop alle geneesmiddelen staan die OHRA vergoedt: het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS). Sommige medicijnen van verschillende merken hebben dezelfde samenstelling. Als deze medicijnen hetzelfde werken, vergoedt OHRA alleen het goedkoopste medicijn.

Bekijk de lijst voorkeursgeneesmiddelen 2016 [PDF] om te zien welke medicijnen OHRA vergoedt.

Uw basisverzekering vergoedt medicijnen. U heeft daarvoor een recept nodig van een huisarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts. Maar sommige medicijnen moet u voor een deel zelf betalen. Dat is wettelijk zo bepaald. Op www.medicijnkosten.nl ziet u voor welke medicijnen dat zo is en hoe hoog de kosten zijn. Op deze site ziet u alleen wat de kosten van het medicijn zijn en niet de kosten die de apotheker in rekening brengt voor zijn zorg. Daarom zal de prijs op uw eigen risico-overzicht anders zijn dan www.medicijnkosten.nl aangeeft.

Krijgt u nieuwe of andere medicijnen? Dan krijgt u hierbij begeleiding van uw apotheek. Dit heet het eerste uitgiftegesprek. Ook dit wordt vergoed. De apotheek adviseert u over het gebruik van het medicijn én uw medische gegevens en gezondheidssituatie wordt met u besproken. Een belangrijk gesprek om zeker te weten of het nieuwe medicijn geschikt voor u is. U krijgt een eerste uitgiftegesprek niet alleen bij een nieuw medicijn (een medicijn dat u langer dan 12 maanden niet heeft opgehaald bij uw apotheek), maar ook bij een ander (vervangend) medicijn. Een vervangend medicijn is bijvoorbeeld een medicijn met een andere werkzame stof of een andere dosering.

De prijzen voor alle geneesmiddelen zijn in 2012 vrijgegeven. Dit betekent dat alle apothekers zelf mogen bepalen welk tarief zij vragen voor een geneesmiddel, of voor een persoonlijk advies. Gaat u naar een apotheek waar wij afspraken mee hebben gemaakt, dan vergoedt OHRA het bedrag dat de apotheker in rekening brengt.

Voor sommige medicijnen moet u een eigen bedrage betalen. Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Dan vergoedt die verzekering een deel van uw eigen bijdrage, of zelfs uw volledige eigen bijdrage. In de tabel ziet u wat uw aanvullende verzekering vergoedt.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 25,-
Extra Aanvullend€ 50,-
Uitgebreid€ 150,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal€ 150,-
Extra Uitgebreid€ 200,-
Compleetvolledig
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Uw arts kan u een medicijn voorschrijven voor een bepaalde periode. U krijgt bijvoorbeeld een recept voor een week of een maand. OHRA vergoedt medicijnen voor een maximale periode per recept. Daarna kunt u een nieuw recept vragen aan uw arts. OHRA vergoedt per recept maximaal de volgende periodes:

  • 15 dagen voor een geneesmiddel dat nieuw voor u is
  • 15 dagen voor een geneesmiddel tegen plotselinge aandoeningen die u direct moet laten behandelen met antibiotica of chemotherapie
  • 30 dagen voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica)
  • 3 maanden voor geneesmiddelen voor de behandeling van een chronische ziekte
  • 12 maanden voor ‘de pil’ (anticonceptiemiddelen die u slikt)
  • 1 maand in andere gevallen.

Als een geneesmiddel in verschillende categorieën valt, vergoedt OHRA per recept de kortste periode.

Voor sommige medicijnen hoeft u maar één keer een recept te halen bij uw arts. Als u daarna nieuwe medicijnen nodig heeft, kunt u direct contact opnemen met uw apotheek. OHRA vergoedt per jaar maximaal zo veel medicijnen als u in één jaar nodig heeft. Dit geldt voor:

  • 'de pil' (anticonceptiemiddelen die u slikt)
  • insuline voor de behandeling van suikerziekte (diabetes).

Let op: gaat u een medicijn gebruiken met een andere werkzame stof, een andere sterkte, of gaat u het medicijn op een andere manier gebruiken? Dan heeft u wel een nieuw recept nodig van uw arts.

Op www.medicijnkosten.nl ziet u welke medicijnen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Voor sommige medicijnen moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Dat staat in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op www.medicijnkosten.nl ziet u voor welke medicijnen u een eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog die eigen bijdrage is.

Heeft u een aanvullende verzekering? Die vergoedt misschien een deel van uw eigen bijdrage, of zelfs uw volledige eigen bijdrage. Onder 'Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2016?' ziet u wat uw aanvullende verzekering vergoedt.

U kunt uw medicijnen halen bij apotheken waarmee OHRA een contract heeft. Vind een apotheek waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder 'Apotheek/geneesmiddelen'.

U mag naar een apotheek die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw apotheek geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Voor sommige dure medicijnen heeft u toestemming nodig van OHRA. In het Reglement Farmacie 2016 [PDF] ziet u voor welke medicijnen u altijd eerst toestemming van OHRA nodig heeft.

Als uw arts u een medicijn voorschrijft waarvoor u toestemming nodig heeft, dan kan hij een artsenverklaring invullen. Deze artsenverklaring neemt u mee naar een apotheek die een contract heeft met OHRA. De apotheker kan dan beoordelen of OHRA het geneesmiddel vergoedt. U hoeft dus niet eerst toestemming te vragen aan OHRA. Heeft u toestemming nodig voor een medicijn en wilt u naar een apotheek waarmee OHRA geen contract heeft? Dan moet u eerst toestemming vragen aan OHRA.