Lymfapress

Lymfapress is een apparaat om lymfoedemen (zwellingen) van armen en benen kleiner te maken. Het apparaat oefent druk uit. Daardoor stroomt vloeistof uit de zwelling in de richting van het hart.

U mag een lymfapress lenen van een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. U betaalt daar niets voor. OHRA vergoedt de kosten als er sprake is van:

 • lymfoedemen van primaire of secundaire aard aan uw armen of benen
 • veneuze, posttrombotische klachten met oedeem
 • een slecht werkende kuitspierpomp, waardoor u oedeem en ulcera kunt krijgen
 • een borstamputatie waarbij lymfeklieren worden verwijderd
 • bestaande ulcera cruris met oedeemvorming

Vraag aan uw specialist welke medische diagnose u heeft.

Heeft u al een lymfapress, maar is deze niet goed meer? Dan kunt u een nieuwe aanvragen. Vraag hiervoor eerst toestemming aan OHRA.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, voor de lymfapress betaalt u geen eigen bijdrage.

Een lymfapress wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. U kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven waar OHRA een contract mee heeft. Als u toestemming heeft gekregen van OHRA, bezorgt de leverancier de lymfapress binnen vijf werkdagen bij u thuis. Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder ‘Apparatuur voor compressietherapie’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Ja, als u een lymfapress wilt aanschaffen, heeft u altijd eerst toestemming van OHRA nodig.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van uw behandelend specialist die u het hulpmiddel voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u het hulpmiddel nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten van het hulpmiddel. Die vraagt u aan bij een leverancier.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw hulpmiddel
  - welk hulpmiddel u precies wilt
  - het artikelnummer van de zogenoemde Z-index of de GPH-code (na te vragen bij uw leverancier).

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.