Infuuspompen

De infuuspomp gebruikt u om bijvoorbeeld medicijnen in uw lichaam te brengen. Het gaat hierbij om draagbare infuuspompen en alles wat daarbij hoort, zoals verbindingsslangetjes en naalden.

Krijgt u thuis voortdurend een geneesmiddel toegediend via een infuus? En gaat u naar een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan krijgt u de infuuspomp volledig vergoed uit de basisverzekering. De leverancier is het bedrijf dat de infuuspompen levert.

Let op : voor insulinepompen gelden aparte vergoedingen. Lees hier meer over de vergoeding van insulinepompen.

Wat krijgt u nog meer vergoed:

 • het gebruik van de apparatuur
 • materialen die u nodig heeft bij het gebruik (bijvoorbeeld spuiten, verlenglijnen, naalden, gazen en handschoenen)
 • batterijen en oplaadapparatuur als u de infuuspomp voor het eerst aanschaft
 • bezorging en instructie door de leverancier
 • telefonische begeleiding door verpleegkundigen
 • 24 uursbereikbaarheid
 • onderhoud van de apparatuur
 • telefonische feedback

De pompen krijgt u te leen. Na de behandeling haalt de leverancier de infuuspomp weer op bij u thuis. Schaft u de infuuspomp voor het eerst aan? Dan krijgt u ook de batterijen erbij. Als u de batterijen moet vervangen, betaalt u deze zelf.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, voor dit hulpmiddel betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt direct contact opnemen met een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. De leverancier is het bedrijf dat de infuuspompen levert. U heeft de infuuspomp dan binnen 24 uur na indicatiestelling in huis. U heeft wel eerst een brief nodig van uw arts. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de infuuspomp nodig heeft. Dit heet een medische diagnose.

Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft . Kijk onder 'Infuuspomp met toebehoren’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de arts die u behandelt.

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst toestemming aan.

U vraagt schriftelijk toestemming aan OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u de infuuspomp voorschrijft.
  In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de infuuspomp nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten van de infuuspomp.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer;
  - uw naam, adres en woonplaats;
  - uw geboortedatum;
  - hoe lang u de infuuspomp nodig heeft;
  - de naam van de leverancier die uw infuuspomp levert;
  - welke infuuspomp u precies wilt;
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan uw leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.