Hulphonden

Een hulphond helpt u in uw dagelijkse leven. Bijvoorbeeld bij de dagelijkse klusjes die u niet meer goed kunt doen door uw handicap. Of hij begeleidt u als u buiten bent.

Heeft u toestemming van OHRA om een hulphond in bruikleen te nemen? Dan krijgt u de hulphond van de leverancier volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de hulphond levert. U krijgt toestemming van OHRA als u helemaal doof bent. Ook krijgt u toestemming als u voor altijd hulp nodig heeft door een ernstige handicap. De hulphond moet u meer zelfstandigheid geven, zodat u minder zorg nodig heeft. U leent de hulphond, dus deze komt niet in uw bezit.

Een hulphond werkt ongeveer zes jaar voor u. Voert de hond zijn taak niet meer goed uit? Dan kunt u een nieuwe hulphond aanvragen bij OHRA.

 U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.032,- per jaar.

U leent de hulphond. Hiervoor heeft u geen eigen risico. Er geldt wel een eigen risico voor de tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de (medische) verzorging van de hulphond. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor de hulphond betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

U heeft eerst toestemming nodig van OHRA. Om toestemming te krijgen van OHRA, heeft u een brief nodig van een ergotherapeut en een hulphondenschool. In de brief van de ergotherapeut moet staan wat uw klachten zijn en waarom u de hulphond nodig heeft. Van de hulphondenschool heeft u een zogenoemde praktische indicatiestelling nodig, wat in het kort een beoordeling is van uw bevoegdheid om voor de hond, zijn leefomgeving en training te zorgen.

Heeft u toestemming van OHRA? Dan kiest u zelf een leverancier waar u de hulphond kunt lenen. OHRA heeft met een aantal leveranciers een contract.

Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder 'Hulphonden'.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de ergotherapeut die u behandelt.

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Ja, u heeft altijd vooraf toestemming nodig van OHRA.

U vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de ergotherapeut die u de hulphond voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u de hulphond nodig heeft
 • Een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool
 • Een prijsopgave van de kosten van de hulphond. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de hulphond nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw hulphond
  - welke hulphond u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.