GGZ zonder opname

Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische problemen en stoornissen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp (Generalistische basis GGZ). Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

GGZ zonder opname wil zeggen dat u uw hulpverlener regelmatig bezoekt voor uw behandeling, maar dat u thuis leeft en slaapt. De meeste aandoeningen kunnen zonder opname behandeld worden.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar valt onder de Zorgverzekeringswet. Hierbij gaat het om de behandeling van psychische aandoeningen, met uitzondering van een verblijf langer dan drie jaar in een psychiatrische kliniek. GGZ voor de jeugd valt niet onder de basisverzekering. Uw gemeente regelt dan ondersteuning, hulp en zorg.

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van de kosten van:

 • psychotherapie waaronder psychoanalytische behandeling;
 • andere specialistische GGZ zonder opname;
 • verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.

U heeft voor de basisverzekering een verplicht eigen risico van € 385,- of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

U kiest zelf uw psychiater, psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling. Vind met onze Zorgvergelijker een psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling bij u in de buurt.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, die bij voorkeur ondersteund wordt door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ). Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig.

Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan heeft u geen verwijzing nodig.

U mag ook naar een kliniek die geen contract heeft met OHRA, maar dan vergoedt OHRA maximaal de kosten zoals die in Nederland gelden. Is er geen Nederlands wettelijk tarief? Dan vergoeden wij de rekening onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Bij (langdurige) psychoanalystische psychotherapie heeft u vooraf toestemming van OHRA nodig. Bij andere specialistische GGZ zonder opname heeft u geen toestemming nodig.

U vraagt voor psychoanalystische psychotherapie schriftelijk om toestemming bij OHRA. Na ontvangst beoordelen wij of u voor vergoeding in aanmerking komt. Zo ja, dan ontvangt u van OHRA een akkoordverklaring. De akkoordverklaring is het bewijs dat u recht heeft op de vergoeding.

U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de behandelend arts die u de behandeling voorschrijft. In de brief moet staan waarom u de behandeling nodig heeft
 • Een overzicht van hoe de arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan)
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:  
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum     

Wilt u deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.