Gezondheidscursussen

Een gezondheidscursus is gericht op het voorkomen van ziekten en/of het bevorderen van uw gezondheid. Er zijn ook gezondheidscursussen waarin u leert omgaan met uw ziekte. Hiermee bent u zelf in staat om uw gezondheid (lichamelijk of geestelijk) op peil te houden en/of te verbeteren.

Onder een gezondheidscursus valt ook: 
 • een EHBO-cursus waarmee u een erkend certificaat/diploma haalt;
 • een EHBO-herhalingscursus als daardoor uw certificaat/diploma geldig blijft;
 • losse EHBO-modules, bijvoorbeeld reanimatietraining of verbandleer;
 • contributie voor EHBO-herhalingscursussen.
De basisverzekering vergoedt gezondheidscursussen niet. Vanuit de basisverzekering kunt u wel een vergoeding krijgen voor:

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering;heeft u recht op vergoeding van gezondheidscursussen. Tijdens de duur van de gezondheidscursus moet u een aanvullende verzekering hebben die recht geeft op vergoeding. De maximale vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma’s samen.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 100,-
Extra Aanvullend€ 150,-
Uitgebreid€ 200,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren€ 50,-
Uitgebreid Vitaal-
Extra Uitgebreid€ 250,-
Compleet€ 300,-
Extra Sterk€ 250,-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Wij vergoeden geen: 
 • arbeidstherapie en/of bezigheidstherapie;
 • bedrijfshulpverleningscursussen, waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang.

Nee, u heeft geen eigen risico voor zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, u hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Zijn de kosten hoger dan het bedrag dat uw aanvullende verzekering vergoedt? Dan moet u deze extra kosten wel zelf betalen.

U kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:
 • een thuiszorgorganisatie;
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD);
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging;
 • (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg);
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde gezondheidscursus. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg zijn gecontracteerd. Vind hier een zorggroep bij u in de buurt. Gebruik als zoekterm ‘zorggroep’. 
U kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Na de cursus moet u wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:
 • Het Oranje Kruis 
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK) 
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO 
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting. De cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 
 • IedereenEhbo 
 • NIKTA 
 • Nedcert
Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA. U stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van uw EHBO diploma of certificaat.