Geplande zorg in het buitenland

Geplande zorg is zorg die u vooraf kunt plannen. Het is dus geen hulp die u direct nodig heeft. Dat is namelijk spoedeisende hulp. Heeft u zorg nodig die niet direct nodig is, dan kunt u voor zorg ook naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld naar België of Duitsland. U kunt hierbij denken aan de volgende situaties:

  • Er bestaat een wachtlijst in Nederland.
  • De dichtstbijzijnde zorgverlener zit in het buitenland. 
  • U heeft zorg nodig die u in Nederland dicht bij uw woonplaats niet kunt krijgen. 

De zorg moet ook in Nederland verzekerd zijn. Of u de kosten volledig vergoed krijgt hangt af van een aantal zaken:

  • Heeft de buitenlandse zorgverlener een contract met OHRA? Dan vergoeden wij de afgesproken tarieven voor deze behandeling.
  • Heeft de buitenlandse zorgverlener geen contract met OHRA? Dan gaan wij bij het vaststellen van de hoogte van vergoeding uit van de Nederlandse marktconforme tarieven. De OHRA Zorgverzekering is een restitutiepolis. Wij vergoeden het volledige Nederlandse marktconforme tarief.
  • Bij een opname in een ziekenhuis vergoedt OHRA alleen de kosten van de laagste verplegingsklasse. Dit geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde ziekenhuizen.  

Kiest u in België of Duitsland voor een eenpersoons- of tweepersoonskamer en/of extra voorzieningen? Dan moet u deze extra kosten zelf betalen. Houd er ook rekening mee dat, naast de extra kosten voor de kamer, u ook hogere specialistenkosten moet betalen. Zijn de behandelkosten in het buitenland hoger dan in Nederland? Dan moet u ook deze extra kosten zelf betalen.

De kosten van een specialist in het buitenland zijn vaak hoger. Bijvoorbeeld als u zich in Duitsland als ‘Privatversicherte’ (particulier verzekerde) wilt laten behandelen. Dit geldt vooral als u kiest voor een behandeling bij een professor in een universitair ziekenhuis. U moet dan altijd een verklaring tekenen voor particuliere behandeling.

In België kunnen specialisten kiezen of ze volgens de wettelijke tarieven werken (geconventioneerd). Doen ze dit niet? Dan zijn de specialistenkosten vaak ook veel hoger dan in Nederland.

Wilt u zeker weten dat OHRA de kosten van een behandeling vergoedt? Kies dan voor een behandelaar waarmee OHRA een contract heeft. Meer weten? Neem dan contact op met het OHRA Zorgteam op telefoonnummer 0135938002.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor geplande zorg in het buitenland betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

OHRA helpt u bij het vinden van een geschikte zorgverlener in het buitenland waarmee OHRA een contract heeft. Bovendien bemiddelt OHRA voor de wachtlijst. En geven wij u advies.

OHRA heeft met een groot aantal Belgische ziekenhuizen in de grensregio’s contracten gesloten. Met ieder ziekenhuis zijn aparte afspraken gemaakt. Dit kan betekenen dat niet alle zorg bij elk ziekenhuis is gecontracteerd. 

Voor Duitsland maken wij gebruik van de contracten die de Duitse zorgverzekeraar AOK Rheinland heeft afgesloten met Duitse specialisten en ziekenhuizen. Hiervoor is een speciale zorgpas ontwikkeld. U kunt met deze internationale zorgpas en een verwijzing van uw huisarts direct naar een Duitse specialist in de drie Euregio’s: Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord en Rijn-waal. U kunt de zorgpas en eventuele informatie opvragen via telefoonnummer 0264004040. Lees voor meer informatie onze brochure De Internationale Zorgpas [PDF].

Kiest u voor zorg waarvoor OHRA geen contract heeft afgesloten? En heeft u OHRA vooraf niet om toestemming gevraagd? Dan kan het zijn dat u de kosten niet volledig krijgt vergoed. U betaalt dus een deel van de kosten zelf.

Wilt u zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier voor zorg in het buitenland [PDF].

Heeft u voor deze zorg in Nederland toestemming nodig van OHRA? Dan heeft u ook toestemming nodig voor deze zorg in het buitenland. Wij adviseren u om een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf aan te vragen. U weet dan vooraf zeker of u de behandeling vergoed krijgt en hoeveel u vergoed krijgt.

Voor toestemming gebruikt u het aanvraagformulier geplande zorg in het buitenland [PDF]. Wij hebben de volgende informatie van u nodig:

  • Medisch verslag van de arts of specialist
  • Soort behandeling die gaat plaatsvinden
  • Naam van het ziekenhuis in het buitenland en uitvoerend specialist
  • Behandelplan en kostenbegroting