In- en uitvoerapparatuur en computerprogrammatuur

Voor mensen met een beperking is speciale in- en uitvoerapparatuur en computerapparatuur beschikbaar. Hierdoor kunt u met uw computer aan de slag, ondanks uw beperking.

U krijgt alleen een vergoeding als u blind bent, slecht ziet of licht motorisch gehandicapt bent en als u met deze apparatuur sneller kunt werken. Motorisch gehandicapt betekent dat u (een deel van) uw lichaam niet goed kunt bewegen. Bestelt u de apparatuur bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan krijgt u de apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de apparatuur levert.

De computerhardware krijgt u niet vergoed. De aanpassingen die nodig zijn en speciale software krijgt u wel vergoed. U krijgt deze hulpmiddelen in bruikleen. Zijn de hulpmiddelen speciaal voor u aangepast en niet geschikt voor anderen? Dan zijn deze hulpmiddelen na de aanschaf wel van u.

Als u het hulpmiddel leent, hoeft u geen eigen risico te betalen. Wordt het hulpmiddel uw eigendom, dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Wilt u deze hulpmiddelen aanschaffen? Dan heeft u eerst een medische toelichting nodig van uw arts. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u dit hulpmiddel nodig heeft. Ook heeft u vooraf toestemming nodig van OHRA.

Heeft u toestemming van OHRA, dan kunt u direct contact opnemen met een leverancier. U kunt terecht bij leveranciers waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder 'Invoer- en uitvoerapparatuur' of onder 'Computerprogrammatuur'. U heeft de hulpmiddelen dan binnen tien werkdagen in huis.

U mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA. Dan koopt u de hulpmiddelen en zijn ze van u. U krijgt dezelfde vergoeding als OHRA aan de leverancier geeft die het hulpmiddel in bruikleen geeft. OHRA betaalt het bedrag in gedeeltes, verspreid over een aantal maanden/jaren. Dit hangt af van de tijd dat u het hulpmiddel gebruikt. U moet iedere keer kunnen aantonen dat u het hulpmiddel nog gebruikt.

Verder zijn er nog twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een geschreven toelichting van de arts die u behandelt. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u dit hulpmiddel nodig heeft.

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Ja, u heeft altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

U vraagt schriftelijk toestemming aan OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u het hulpmiddel voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u dit hulpmiddel nodig heeft
 • Eventueel een uitgebreide brief met uitleg van uw ergotherapeut waarom u het hulpmiddel nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten van het hulpmiddel
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u het hulpmiddel nodig heeft
  - de naam van de leverancier die uw hulpmiddel levert
  - welk hulpmiddel u precies wilt.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.