Coloscopie

U heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker en krijgt een uitnodiging voor een coloscopie (inwendig darmonderzoek). Wat krijgt u vergoed?

In januari 2014 is de overheid gestart met een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker onder mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar. Een bevolkingsonderzoek is een screening van een grote groep mensen zonder lichamelijke klachten. Doel is om ziektes te voorkomen of vroegtijdig op te sporen.

De overheid betaalt het onderzoek. Deelname is vrijwillig.

Wat als er iets bij u wordt ontdekt?
Als de uitslag van de thuistest een verdenking op kanker laat zien, stuurt de screeningsorganisatie u een bericht en een uitnodiging voor een coloscopie.

Vervolgonderzoek via OHRA
Een groep klanten van OHRA krijgt in 2016 een oproep voor een thuistest. Blijkt uit de thuistest dat u een vervolgafspraak voor een coloscopie nodig heeft? OHRA heeft met bijna alle zorgaanbieders overeenkomsten gesloten voor vervolgonderzoeken. 
Dat betekent dat u snel terecht kan bij een gecontracteerde zorgverlener in de buurt en niet lang hoeft te wachten op een vervolgonderzoek.

De kosten van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden vergoed. 

De ontlastingtest die u thuis ontvangt, kost u niets. Deze wordt door de overheid betaald.

Als vervolgonderzoek nodig is, krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering.

  • Gaat u naar een ziekenhuis of behandelcentrum dat een contract met ons heeft? Dan vergoeden we 100% van de kosten.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoeden wij de rekening onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen extreem hoge tarieven hanteert.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

Een vervolgonderzoek wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Wilt u naar een ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) dat door ons is gecontracteerd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker? Zoek een ziekenhuis of ZBC bij u in de buurt.