Blindengeleidehond

Een blindengeleidehond helpt u bij uw mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijke verkeer.

U krijgt een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering als u toestemming heeft gekregen van OHRA. U krijgt een indicatie voor een blindengeleidehond als u blind bent of zodanig slechtziend dat u zo'n hond nodig heeft. U krijgt een volledige vergoeding als u gaat naar een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. U leent deze hond; hij wordt dus niet uw eigendom.

Een blindengeleidehond werkt ongeveer zes jaar voor u. Als de blindengeleidehond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kunt u een verzoek indienen voor een nieuwe blindengeleidehond.

U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de blindengeleidehond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.032,- per jaar.

Nee, u heeft geen eigen risico.

Nee, voor dit hulpmiddel geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

U kunt terecht bij de leveranciers met wie OHRA een overeenkomst heeft gesloten. Vraag altijd eerst toestemming bij OHRA aan. U moet een medische indicatie en praktische indicatiestelling hebben. De medische indicatiestelling moet gebeuren door de Stichting Visio, Stichting Bartiméus, of Stichting Sensis. De blindengeleidehondenschool geeft de praktische indicatiestelling.

Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Vul in 'blindegeleidehonden'.

Gaat u naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, dan:

 • Heeft u een medische indicatiestelling van de Stichting Visio, Bartiméus of Sensis nodig
 • Heeft u vooraf toestemming van OHRA nodig

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Ja, u heeft altijd vooraf toestemming van OHRA nodig. U moet een medische indicatie en praktische indicatiestelling hebben. De medische indicatiestelling moet gebeuren door de Stichting Visio of Stichting Bartiméus. De blindengeleidehondenschool geeft de praktische indicatiestelling.

U vraagt de akkoordverklaring schriftelijk bij OHRA aan. U stuurt hiervoor een brief aan OHRA. Bij deze aanvraag stuurt u mee:

 • Een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de voorschrijver, waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. De voorschrijver is meestal de behandelend arts
 • Een offerte van de leverancier
 • De volgende informatie:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - de naam van de leverancier van het hulpmiddel
  - een omschrijving van het gewenste hulpmiddel
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code (bekend bij de leverancier)
  - een opgave van de periode dat u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben.  

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.