Beweegprogramma

Een beweegprogramma heeft tot doel om ziekten te voorkomen en uw gezondheid te behouden of te bevorderen.

De basisverzekering vergoedt geen beweegprogramma’s.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van beweegprogramma's. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 100,-
Extra Aanvullend€ 150,-
Uitgebreid€ 200,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren€ 50,-
Uitgebreid Vitaal-
Extra Uitgebreid€ 250,-
Compleet€ 300,-
Extra Sterk€ 250,-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Voorwaarden voor beweegprogramma’s:

 • Het beweegprogramma is opgesteld aan de hand van de standaard beweeginterventies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
 • Het beweegprogramma is gericht op motivatie en coaching zodat u hierna op een verantwoorde wijze zelfstandig kunt blijven bewegen.
 • Beweegprogramma’s die (mede) tot doel hebben dat uw conditie verbetert vergoeden wij niet.

De volgende programma’s of therapieën krijgt u niet vergoed:

 • sportmassage;
 • arbeids- en/of bezigheidstherapie;
 • (beweeg)programma's die (ook) tot doel hebben uw conditie te verbeteren.

Nee, u heeft geen eigen risico voor zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, u hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Zijn de kosten hoger dan het bedrag dat uw aanvullende verzekering vergoedt? Dan moet u deze extra kosten wel zelf betalen.

U kunt voor een beweegprogramma terecht bij:

 • een thuiszorgorganisatie;
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD);
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen. (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg);
 • een fysiotherapeut met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma;
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of Diabetes Mellitus.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA. U heeft voor een beweegprogramma wel een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of medisch specialist.