Audiologische hulp

Audiologische hulp is het opsporen, onderzoeken, behandelen en voorkomen van gehoorstoornissen.

U krijgt de kosten voor audiologische hulp vergoed uit de basisverzekering. U krijgt vergoeding voor:

  • onderzoek van het gehoor
  • advies over hoortoestellen
  • voorlichting over gebruik van hoortoestellen
  • psychosociale zorg bij problemen door slechthorendheid of doofheid
  • onderzoek naar spraak- en taalstoornissen bij kinderen

In het Reglement Hulpmiddelen 2016 [PDF] is een maximale vergoeding voor hoortoestellen opgenomen. Deze maximale vergoeding uit de basisverzekering is wettelijk bepaald. In een aantal aanvullende verzekeringen is een extra vergoeding opgenomen voor de eigen bijdrage per hoortoestel.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage voor audiologische hulp.

U kunt voor audiologische hulp terecht bij een audiologisch centrum. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Vind hier een audiologisch centrum bij u in de buurt waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder ‘Audiologisch centrum’.

Ja, u mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.