Premieopbouw 2017

Voor 2017 is de premie van de OHRA Zorgverzekering € 1363,68 (per maand € 113,64). Dit is de premie van onze basisverzekering zonder korting. Op deze pagina leggen wij uit hoe onze premie is opgebouwd.

Hoe is de premie van OHRA opgebouwd?

Premieopbouw OHRA Zorgverzekering
Bedragen in euro's per premiebetaler per jaar
1. Rekenpremie€ 1.326,-
2. Resultaat zorginkoop en verevening€ 1,93
3. Bedrijfskosten€ 71,37
4. Inzet beleggingsopbrengsten€ 0,-
5. Onttrekking aan reserves- € 148,42
6. Toevoeging aan reserves€ 0,-
7. Winstopslag€ 0,-
8. Overige opslagen€ 112,80
Premie per jaar (afgerond)€ 1.363,68

Hieronder vindt u een korte uitleg van de gebruikte termen:

1. Rekenpremie

De rekenpremie is een basisbedrag van de premieberekening. De overheid bepaalt dit bedrag. De rekenpremie is voor alle verzekeraars gelijk.

2. Resultaat verevening en zorginkoop

Het verschil tussen het budget wat we voor onze verzekerdenpopulatie ontvangen en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen zorg.

3. Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn de kosten van onze organisatie, de afhandeling van declaraties, serviceverlening en inkoop. De kosten voor marketing en provisies vallen ook onder de bedrijfskosten.

4. Inzet beleggingsopbrengsten

Het geld dat vanuit onze beleggingsresultaten wordt ingezet om de premie te verlagen. 

5. Onttrekking aan reserves

Het geld dat we uit onze reserves halen en inzetten om de premie stabiel te houden.

6. Toevoeging aan reserves

Het geld dat we via de premie vragen om onze reserves op peil te houden.

7. Winstopslag

De winstopslag is het geld dat we via de premie vragen om winst te maken.

8. Overige opslagen

Het geld dat we via de premie vragen om bijvoorbeeld de kosten van kortingen voor collectieve verzekeringen of de kosten van wanbetaling te dekken.