Premieopbouw 2019

Voor 2019 is de premie van de OHRA Zorgverzekering € 1.517,- per jaar. Dat is € 126,41 per maand. Dit is de premie van onze basisverzekering zonder korting. Hieronder zie je hoe onze premie is opgebouwd.

Hoe is de premie van OHRA opgebouwd?

Premie-onderdeel

VWS-rekenpremie 2019 
De rekenpremie is een basisbedrag van de premieberekening. De overheid bepaalt dit bedrag. De rekenpremie is voor alle verzekeraars gelijk.

Bedrag

€ 1.380,-

Resultaat op zorgactiviteiten
Het verschil tussen het budget wat we voor onze verzekerdenpopulatie ontvangen en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen zorg.

- € 33,-

Bedrijfskosten, incl. schadebehandelingskosten
De bedrijfskosten zijn de kosten van onze organisatie, de afhandeling van declaraties, serviceverlening en inkoop. De kosten voor marketing en provisies vallen ook onder de bedrijfskosten.

+ € 71,-

Inzet verwachte beleggingsopbrengsten
Het geld dat vanuit onze beleggingsresultaten wordt ingezet om de premie te verlagen.

€ 0,-

Onttrekking aan reserves
Het geld dat we uit onze reserves halen en inzetten om de premie stabiel te houden.

- € 33,-

Toevoeging aan reserves
Het geld dat we via de premie vragen om onze reserves op peil te houden.

€ 0,-

Opslag winst
De winstopslag is het geld dat we via de premie vragen om winst te maken.

€ 0,-

Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen

+ € 109,-

Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico

+ € 12,-

Opslag i.v.m. oninbare premies

+ € 5,-

Overige opslag
Het geld dat we via de premie vragen om bijvoorbeeld de kosten van kortingen voor collectieve verzekeringen of de kosten van wanbetaling te dekken.

+ € 6,-

Jaarpremie exclusief collectiviteitskortingen

€ 1.517,-