Aanmelding bij Zorginstituut Nederland

U bent verplicht voor uw zorgverzekering uw premie te betalen. Betaalt u geen premie, dan mogen wij uw zorgverzekering niet opzeggen. Betaalt u meer dan 6 maanden geen premie? Dan kunnen wij u aanmelden bij Zorginstituut Nederland.

Wat doet Zorginstituut Nederland?

Als wij u aanmelden bij Zorginstituut Nederland, dan nemen zij de premie-inning (incasso) van ons over. Wij krijgen vanaf dat moment een vergoeding van de overheid. Deze vergoeding vervangt de premie die u aan ons had moeten betalen. Zo kunnen wij wel de kosten van zorg betalen waar u en andere verzekerden recht op hebben. Bent u door ons onterecht aangemeld? Neem dan contact met ons op.

U blijft bij ons verzekerd

Tijdens uw aanmelding bij Zorginstituut Nederland, blijft u gewoon verzekerd bij ons. Heeft u zorg nodig uit de basisverzekering? Dan krijgt u deze vergoed. Het verplicht eigen risico of een wettelijke eigen bijdrage moet u wel aan ons betalen. Rekeningen van zorgverleners kunt u ook bij ons declareren. Heeft u recht op een terugbetaling? Dan verrekenen wij dit bedrag wel eerst met de schuld die u nog bij ons heeft.

Uw schuld bij ons blijft bestaan

Uw aanmelding bij Zorginstituut Nederland verandert uw schuld bij ons niet. U moet uw schuld nog steeds zelf bij ons aflossen. Wij kunnen hiervoor een betalingsregeling met u afspreken.

U betaalt een hogere premie

U betaalt aan het Zorginstituut Nederland een hogere premie voor uw zorgverzekering. De officiële naam voor deze hogere premie is 'bestuursrechtelijke premie'. De bestuursrechtelijke premie is 30% hoger dan de standaardpremie. De standaardpremie is de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering.

Hoe betaalt u de bestuursrechtelijke premie?

Uw situatie bepaalt hoe u de bestuursrechtelijke premie moet betalen. Ontvangt u een salaris of uitkering? Dan wordt de premie automatisch ingehouden op uw salaris of uitkering. Uw werkgever of de organisatie van wie u een uitkering krijgt, betaalt de premie aan Zorginstituut Nederland. In andere situaties krijgt u iedere maand een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U moet dan zelf de premie overmaken. Lees op de website van Zorginstituut Nederland meer over de betaling van de bestuursrechtelijke premie.

Wanneer melden wij u af?

Wij melden u af bij het Zorginstituut Nederland in de volgende situaties:

  • U heeft uw totale schuld bij ons afgelost, bijvoorbeeld met een betalingsregeling.
  • U heeft met toestemming van ons schuldhulpverlening geregeld.
  • U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Nadat u bent afgemeld bij Zorginstituut Nederland stopt de incasso van de hogere premie. Vanaf dat moment moet u de premie van uw zorgverzekering aan OHRA betalen.