Tijdens het jaar overstappen

Een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. U kunt overstappen per 1 januari. In sommige situaties mag u ook tijdens het jaar overstappen. Wij zetten de mogelijkheden voor  tussentijds overstappen voor u op een rij.

Een nieuwe baan

U bent collectief verzekerd via uw werkgever en u krijgt een nieuwe baan. Wat nu? Als uw nieuwe werkgever een collectief contract met OHRA heeft, dan mag u tussentijds overstappen en een collectieve zorgverzekering bij OHRA afsluiten. Uiteraard profiteert uw gezin mee van uw collectiviteitskorting.

Scheiding

Bent u (collectief) meeverzekerd op de polis van uw partner en gaat u scheiden? Dan kunt u gedurende het jaar overstappen en uw eigen zorgverzekering bij OHRA afsluiten. U kiest zelf uw korting op de premie.

Achttien jaar

Wordt uw kind achttien jaar? Hij of zij moet dan zelf een zorgverzekering afsluiten. Uw kind kan meeverzekerd blijven op uw polis, maar mag ook zelf een zorgverzekering afsluiten. Bekijk de mogelijkheden van de OHRA Zorgverzekering vanaf achttien jaar

Tussentijdse aanpassing van de premie en/of voorwaarden

Wijzigt uw zorgverzekeraar de premie en/of voorwaarden tijdens het jaar in uw nadeel? Dan mag u uw zorgverzekering opzeggen. Het is belangrijk dat uw opzegging voor de ingang van de wijziging binnen is bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekering wordt dan beëindigd op de eerste dag van de tweede maand nadat uw opzegging is ontvangen. U moet zelf een nieuwe zorgverzekering afsluiten. 

Actieve militaire dienst

U kunt uw zorgverzekering opzeggen als u in actieve militaire dienst treedt. Actieve militairen zijn vrijgesteld van de Zorgverzekeringswet en verzekerd via de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).