Kosten na overstappen

Bent u overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Het is mogelijk dat OHRA nog kosten bij u in rekening brengt. Bijvoorbeeld als uw zorgverlener nog rekeningen bij ons indient. Wat betekent dit voor u?

Nog te betalen eigen risico

Het is mogelijk dat wij van uw zorgverlener nog een rekening ontvangen voor een behandeling of levering uit de periode dat u bij OHRA verzekerd was. Wij betalen deze rekening direct aan uw zorgverlener. Geldt voor de zorg een eigen risico, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • U had uw eigen risico nog niet (helemaal) gebruikt
    Wij brengen het eigen risico bij u in rekening. U krijgt hierover vooraf bericht. 
  • U had uw eigen risico al helemaal opgemaakt
    De basisverzekering vergoedt de kosten. U hoeft niets te betalen.

Het eigen risico dat u moet betalen gaat over het jaar dat u nog wel bij OHRA verzekerd was.

Teruggave eigen risico bij gespreide betaling

Heeft u het eigen risico gespreid betaald toen u bij OHRA verzekerd was, en heeft u dit eigen risico niet helemaal opgemaakt? In februari van het volgende jaar krijgt u van ons bericht over het eventuele restantbedrag. Wij maken dit bedrag dan over naar uw rekeningnummer dat bij ons bekend is. U hoeft hier niets voor te doen.

Nog te betalen eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Ontvangen wij van uw zorgverlener nog een rekening voor zorg waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen? Dan brengen wij deze kosten alsnog bij u in rekening. U krijgt hierover vooraf bericht. Deze kosten gaan namelijk over het jaar dat u wel bij OHRA verzekerd was.

U heeft uw maximale vergoedingen bereikt

Ontvangen wij van uw zorgverlener een rekening voor zorg uit de periode dat u bij ons was verzekerd? Het is mogelijk dat de zorgverzekering die u bij OHRA had gesloten, de kosten niet (meer) volledig vergoedt. In dat geval brengen wij deze kosten alsnog bij u in rekening. Deze kosten gaan namelijk over het jaar dat u wel bij OHRA verzekerd was.

Hoe betaalt u de kosten?

Betaalde u uw premie en kosten via automatische incasso? Dan innen wij de nog te betalen kosten ook per automatische incasso. U ontvangt hiervan altijd vooraf bericht. Betaalde u per acceptgiro? Dan ontvangt u van ons een acceptgiro voor de kosten.