Gevolgen geen zorgverzekering

Woont of werkt u in Nederland, dan bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Sluit u geen zorgverzekering af of doet u dit te laat? Dan bent u onverzekerd. Dit kan vervelende gevolgen voor u hebben.

U betaalt alle kosten van zorg zelf

Heeft u geen zorgverzekering? Dan zijn de financiële gevolgen voor uw eigen rekening. U moet alle kosten van zorg zelf betalen als u ziek wordt of een behandeling nodig heeft. Deze kosten kunnen erg hoog zijn.

U krijgt een brief van het Zorginstituut Nederland

De overheid mag onverzekerden opsporen. Dit staat in de Wet opsporing en verzekering onverzekerde zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland voert deze opsporing uit. Heeft u geen zorgverzekering afgesloten? Dan ontvangt van het Zorginstituut Nederland een brief waarin u staat dat u onverzekerd bent. U moet dan binnen drie maanden zelf een zorgverzekering afsluiten. Lees hierover meer op de website van Zorginstituut Nederland.

Sluit u een zorgverzekering af? Dan wordt u bij het Zorginstituut Nederland afgemeld als onverzekerde.

U krijgt na drie maanden een boete

Heeft u binnen drie maanden nog geen zorgverzekering afgesloten, dan krijgt u een boete. U krijgt deze boete ook als u vindt dat u de brief onterecht heeft ontvangen, maar geen actie heeft ondernomen. De boete is € 127,50 per maand. De hoogte is wettelijk bepaald. U krijgt een tweede boete als u niet binnen drie maanden na de eerste boete een zorgverzekering afsluit. U moet dan nog een keer € 127,50 betalen. U leest meer over deze boete op de website van Zorginstituut Nederland.

Sluit u een zorgverzekering af? Dan wordt u bij het Zorginstituut Nederland afgemeld als onverzekerde.

Zorginstituut Nederland sluit voor u een zorgverzekering af

Heeft u binnen negen maanden na de eerste brief van het Zorginstituut Nederland nog steeds geen zorgverzekering afgesloten? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens u een zorgverzekering af. Op de website van Zorginstituut Nederland leest u wat dit voor u betekent. U gaat premie betalen en u heeft vanaf dat moment recht op vergoeding van zorg uit de basisverzekering. Ook kunt u zorgtoeslag aanvragen als u hiervoor in aanmerking komt. Welke voorwaarden er gelden leest u op Toeslagen.nl. Daar kunt u de zorgtoeslag ook meteen aanvragen.