Vergoeding goedkopere medicijnen door zorgverzekeraar

Medicijnen worden door uw zorgverzekeraar soms helemaal, soms gedeeltelijk en soms niet vergoed. Soms komt het voor dat een bepaald merk medicijn niet vergoed wordt, maar dat u wel een vergoeding krijgt voor hetzelfde medicijn van een ander merk. De vergoeding van medicijnen verschilt per zorgverzekeraar en is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de fabrikanten van medicijnen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een preferentiebeleid of voorkeursbeleid medicijnen.

Wat is het voorkeursbeleid medicijnen?

Het voorkeursbeleid medicijnen houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van dezelfde medicijnen aangeeft welk medicijn vergoed wordt. De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen het goedkopere medicijn met dezelfde werkzame stof. Vaak zijn dit merkloze medicijnen die dezelfde werking en dezelfde werkzame stof hebben als het merkmedicijn.

Waardoor ontstaat prijsverschil tussen medicijnen?

Voordat een medicijn op de markt komt, heeft een fabrikant jarenlang onderzoek gedaan. Dit kost veel geld. Daarom vraagt de fabrikant patent aan op het medicijn. Dit betekent dat hij in een bepaald land het medicijn gedurende een bepaalde periode alleen mag verkopen. Na een aantal jaren vervalt het patent en mogen andere fabrikanten het medicijn ook maken en verkopen. Ze mogen het medicijn alleen geen merknaam geven. Doordat deze fabrikanten niet hoeven te investeren in onderzoek en ontwikkelkosten is het medicijn meestal veel goedkoper. Een zorgverzekeraar bepaalt welk medicijn hij van welke fabrikant vergoedt. Vaak is dit het goedkopere medicijn.

Uitzonderingen

De arts die het medicijn voorschrijft, zet meestal alleen de naam van de werkzame stof op het recept. De apotheek kiest vervolgens het medicijn van de fabrikant dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de arts het nodig vindt om een bepaald merkmedicijn voor te schrijven. Dit merkmedicijn wordt dan vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook kan blijken dat het voorkeursmedicijn niet geschikt voor u is. Uw behandelend arts en apotheker kunnen dan beoordelen of het medisch noodzakelijk is dat u toch een ander (merk)medicijn krijgt. Ook in dit geval krijgt u een vergoeding.

Waarom zijn er regels voor vergoeding medicijnen?

Het voorkeursbeleid medicijnen zorgt ervoor dat de kosten in de zorg niet hoger worden. Door de vergoeding van goedkopere medicijnen met dezelfde werking hoeven zorgverzekeraars minder te betalen. Hierdoor stijgt de premie van de zorgverzekering minder hard.

Lees ons blog over dit onderwerp in OHRA Community.