Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel, hoe zit dat?

Heeft u medicijnen op recept die uw zorgverzekering vergoedt? Bij nieuwe of gewijzigde medicijnen heeft u altijd een zogenaamd 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' bij uw apotheek. Wist u dat uw apotheker verplicht is dit gesprek met u te hebben? En dat de kosten meetellen voor uw eigen risico?

Wanneer krijgt u een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel?

U heeft recht op een begeleidingsgesprek in de volgende situaties:

  • U krijgt een nieuw medicijn.
  • U krijgt een medicijn dat u langer dan twaalf maanden niet heeft opgehaald bij uw apotheek.
  • U krijgt een vervangend medicijn met bijvoorbeeld een andere werkzame stof of een andere sterkte.
Uw apotheker is wettelijk verplicht een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel met u te hebben. Hij moet ervoor zorgen dat u het medicijn op de goede manier gebruikt en dat u voldoende kennis heeft van het medicijn. Als u het medicijn verkeerd gebruikt, of bijwerkingen niet herkent, dan kan dat namelijk vervelende gevolgen voor u hebben.Het is aan de apotheker om vanuit zijn deskundigheid te bepalen of het begeleidingsgesprek voor u noodzakelijk is om u de juiste verantwoorde zorg te leveren. Het gesprek is niet vrijblijvend: u kunt er niet zelf voor kiezen of u al dan niet een begeleidingsgesprek wilt.

Kosten begeleidingsgesprek nieuw medicijn

Het 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' is niet gratis. U betaalt meestal zo rond de zes euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van uw apotheek en zorgverzekeraar. Sinds 2014 stonden de kosten apart op uw rekening onder de vermelding ‘eerste terhandstellingsgesprek’, ‘eerste uitgiftegesprek’ of ‘begeleidingsgesprek’ bij de naam van het medicijn.

De kosten van het begeleidingsgesprek staan niet apart vermeld op de rekening. Wel staat op de rekening of er een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ in rekening gebracht wordt. Zo kunt u altijd controleren of de rekening klopt en of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De kosten van het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel zijn niet hetzelfde als de ‘uitgiftekosten’ van medicijnen. Deze gewone uitgiftekosten betaalt u iedere keer als u een medicijn afhaalt bij een apotheek. Het moet dan wel gaan om een medicijn dat uw zorgverzekering vergoedt.

U heeft een eigen risico

Het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel telt mee voor uw eigen risico. Dat geldt ook voor de kosten van uw medicijnen. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,-. Heeft u daarnaast ook een extra vrijwillig eigen risico, dan is uw totale eigen risico hoger. Op het moment dat u uw eigen risico voor het jaar al heeft verbruikt, dan vergoedt uw basisverzekering de kosten van het eerste uitgiftegesprek en uw medicijnen. Maar let op: de basisverzekering vergoedt niet alle medicijnen volledig. Het kan zijn dat u zelf een deel moet bijbetalen.

Inzicht in uw medicijnkosten

Doordat op de rekening van de apotheek vermeld staat of er een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ in rekening is gebracht, heeft u goed inzicht in uw medicijnkosten. U kunt dit zelf eenvoudig controleren:

  • U krijgt de rekening mee. U ziet de kosten van het medicijn en de kosten voor het begeleidingsgesprek apart op uw rekening staan.
  • U krijgt de rekening niet mee. Heeft uw apotheek de rekening direct naar ons gestuurd? Dan kunt u deze bekijken in Mijn OHRA Zorgverzekering.
Door kritisch te kijken naar uw zorgkosten en de kosten die uw zorgverlener in rekening brengt, kunt u meehelpen de zorg betaalbaar te houden.

Wel kosten betaald, maar geen gesprek gehad?

Staat op uw rekening dat een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ heeft plaatsgevonden door uw apotheek, maar heeft u dit gesprek niet gehad? Dan kunt u uw apotheker hierop aanspreken. Komt u er samen niet uit? Geef via Mijn OHRA Zorgverzekering door dat uw factuur niet klopt. Dat geldt ook als u uw eigen risico al volledig heeft verbruikt en uw basisverzekering alle kosten vergoedt.